مهندس لطفی مدیرکل منابع طبیعی گلستان درمراسم تقدیراز رسانه هاو سازمان های مردم نهاد فعال درحوزه منابع طبیعی:بایدفرهنگ آینده نگری وامانتداری این سرمایه عظیم ملی رادرخودظرفیت سازی کنیم

کدخبر:۴۹۲۶۷

البرز گلستان/مهندس لطفی سر پرست اداره کل منابع طبیعی استان گلستان در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و تقدیر از رسانه هاو سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه منابع طبیعی ضمن گرامیداشت این هفته و روز درختکاری اظهار کرد:منابع طبیعی از سرمایه های ملی است و در انحصار اداره کل منابع طبیعی نیست واز سود این ثروت عظیم همه جامعه و زندگی بشریت بهرهمند می شوندو به آن نیازمندندو زندگی ما انسانها وابستگی تنگاتنگ به زنده بودن منابع طبیعی و جنگل دارد لذا در حفظ و حراست از این منابع ملی همه باید احساس تکلیف نمایند.
مشکلاتی گریبانگیر منابع طبیعی و جنگل از ناحیه عده قلیلی از فرصت طلبان و سود جویان است
سر پرست اداره کل منابع طبیعی استان گلستان با تاکید بر اینکه دفاع از منابع طبیعی و احساس مسئولیت برای حفظ آن به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شده است در ادامه افزود:با آگاهی بخشی رسانه ها و رشد آگاهی جامعه ،مردم جایگاه منابع طبیعی را پیدا نموده و اقشار مختلف علاقمندی و حفاظت از منابع طبیعی را عملا ابراز می کنند و اگر مشکلاتی گریبانگیر منابع طبیعی و جنگل می شود این از ناحیه عده قلیلی از فرصت طلبان و سود جویان است که در کنار تجاوز به حریم طبیعت با آتش زدن و نابود کردن بنای نابودی را دارند و ما به عنوان مدافعان حریم منابع طبیعی با تمام همیت تلاش و اجازه نخواهیم داد بیشتر از این طبیعت مظلوم واقع شود.
باید فرهنگ آینده نگری و امانتداری این سرمایه عظیم ملی را در خود ظرفیت سازی کنیم
لطفی با اشاره به اینکه باید فرهنگ آینده نگری و امانتداری این سرمایه عظیم ملی را در خود ظرفیت سازی کنیم سپس خاطر نشان کرد:طرح های در گذشته برای بهره برداری از جنگل بکار گرفته شد و در نهایت برای صیانت از جنگل طرح تنفس اجرا و پیشگیری کننده بهره برداری بی رویه منابع طبیعی شده و در کنار آن ۹۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان داریم که برای مصارف و بهره برداری تیمار و حفاظت می شوند.
ما خادمان جنگل هستیم
سرپرست اداره کل منابع طبیعی با بیان اینکه ما خادمان جنگل هستیم و همه دغدغه ما حفاظت از آن و سپردن این امانت به نسل آینده است در ادامه افزود:هماهنگی های خوبی برای کمک به منابع طبیعی در حال اتفاق است گرچه عوامل های طبیعی و غیر طبیع تهدید کننده این ثروت ملی است ،ما در کنار توسعه فرهنگ دوستی با طبیعت و مشارکت سازمانهای مردم نهاد و رسانه هاو با ایجاد همدلی و تقویت انگیزه کمک و حفاظت از منابع طبیعی با تاکید بر شعار همه باهم جهاد برای حفاظت منابع طبیعی مشکلات پیشروی جنگل را پشت سر خواهیم گذاشت.
لطفی وجود مشکلات در عرصه منابع طبیعی را جهانی یاد کرد و عواملی همچون سیل ،جنگ و آتش سوزی و غارت منابع طبیع و آفت های بیولوژیکی از جمله مشکلات در عرصه منابع طبیعی است که با همت و تلاش متخصصان با آفت های بیولوژیکی علیرغم مشکلات صعبالعبور بودن طبیعت ما موفق بودیم و با توسعه ۸۵ هزار هکتار جنگکاری موفقتر از کشورهای همچون تایلند و ژاپن هستیم.
پازل منابع طبیعی باید کامل باشد
لطفی سر پرست اداره کل منابع طبیعی استان گلستان با بیان اینکه پازل منابع طبیعی باید کامل باشد تا به زندگی انسانها آسیبی وارد نشود در ادامه افزود:جنگل اگر نباشد وضعیت آب استان دچار چالش می شودو خسارت ناشی از سیل ویرانگرو آتش سوزی منابع طبیعی جبران ناپذیرو شکننده است لذا وجود همه عوامل طبیعی در کنار هم یک فرایند زیستی انسانی را تکمیل می کند که شگل گیری زندگی ناشی از تکمیل بودن عوامل محیطی و زیستی منابع طبیعی است.وی تصریح کرد:با عنایات مقام معظم رهبری تصریح در اجرای طرح های آبخیزداری استان صورت گرفت و و در ۱۴۰۰ هکتار این طرح ها عملیاتی می شود.
همه کسانیکه در دوستی ،حفاظت و جهاد برای حفاظت منابع طبیعی مشارکت دارند قدردان آنان هستیم
سر پرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در پایان سخنانش گفت:همه مردم و سازمان ها بویژه خیرین می توانند در حراست و حفاظت از منابع طبیعی کمک کننده و مشارکت داشته باشندو ما استقبال می کنیم و از زحمات همه کسانیکه در دوستی ،حفاظت و جهاد برای حفاظت منابع طبیعی مشارکت دارند قدردان آنان هستیم.
رسانه ها با تمام وجود در کنار حافظان منابع طبیعی هستند
لازم به ذکر است در ادامه این نشست صالح افتخاری از فعالین رسانه ای با گرامیداشت هفته منابع طبیعی با بیان اینکه رسانه ها با تمام وجود در کنار حافظان منابع طبیعی هستندو افتخار ما است که بتوانیم در حفظ و صیانت از این منابع ملی که برای همه جامعه منفعت دارد کمک کننده و ایفای نقش کنیم.افتخاری دفاع و حراست از منابع طبیعی را یک مطالبه اجتماعی یاد کرد و گفت:باید قدر دان زحمات و تلاشهای خادمان جنگل باشیم که با تمام وجود در حفاظت از جنگل از هیچ کوششی دریغ نمی کنندو در این هدف جانشان را هم فدا کردند.
سازمانهای مردم نهاد پرچمدار حراست و حفاظت از منابع طبیعی هستند
سپس امید کابلی از فعالان سازمان های مردم نهاد در عرصه حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: باید فرهنگ کمک و حمایت از منابع طبیعی را در جامعه نهادینه کنیم و این امر در گروی ترویج آموزش همگانی است و نباید زمان را از دست داد.مهندس کابلی با تاکید بر اینکه سازمانهای مردم نهاد پرچمدار حراست و حفاظت از منابع طبیعی هستند درادامه گفت:راهکارهای همچون تجهیز پایگاههاو ایستگاههای حمایت از منابع طبیعی ،ترویج آموزش برای حاشیه نشینان با هدف ایجاد تغییر در رفتار آنان نسبت به منابع طبیعی وبرون سپاری تشکلها می تواند کمک کننده در دستیابی به اهداف حمایت از منابع طبیعی باشد.
در پایان این مراسم از فعالان رسانه ای و سازمان های مردم نهاد در این عرصه تجلیل بعمل آمد
خبر: عبئالله فرخی

.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۵ ق.ظ

دیدگاه