مدیرکل بهزیستی استان گلستان خبر داد:مالکین ۱۷ مهدکودک استیجاری درگلستان با پیوستن به پویش همدلی ،اجاره بهای خود را بخشیدند.

البرز گلستان مدیرکل بهزیستی استان گلستان با اعلام این خبر افزود؛ تا کنون مالکان ۱۷ مهدکودک در استان با بخشش یک‌ماهه، دوماهه، سه‌ماهه اجاره‌بها و برخی نیز تا پایان کرونا و بازگشایی مهدهای کودک به این پویش پیوستند.

دکتر غفاری با اشاره به اینکه از ۲۴۲ مهدکودک در سطح استان ،۹۲ مهد کودک خودمالکی ، ۱۲۵ مهد دیگر استیجاری و ۲۵مهدکودک در تعطیلی موقت هستند افزود؛ مالکان ساختمان مهدهای کودکی که اجاره‌بهای خود را در ایام شیوع کرونا ببخشند نشان حامی کودک از سوی این سازمان دریافت خواهند نمود.
وی خاطر نشان کرد؛ در راستای سلامت کودکان و پیشگیری از شیوع بیماری‌ کرونا فعالیت مهدهای کودک از ابتدای اسفند ماه ۹۸ به صورت کامل متوقف شد.

گفتنی است: بیش از هفت هزار کودک در ۲۴۲ مهدکودک گلستان آموزش های گوناگون را فرا می گیرند.

۷۵ مهد کودک گلستان در روستا، ۱۲۳ مهدکودک در مناطق شهری و ۴۴ مهدکودک در مناطق حاشیه‌ای این استان مشغول فعالیت هستند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۴:۵۵ ب.ظ

دیدگاه