مقاله رسیده/شکوهمندی ایران در پرتو “مشارکت قوی” از احمدرضا احمدی”ناصح گلستانی”

کدخبر:۷۶۰۰۸

البرز گلستان شکوهمندی ایران در پرتو “مشارکت قوی”

احمدرضا احمدی”ناصح گلستانی”

🔶دو نگره اساسی بر چرایی “مشارکت قوی” که از مطالبات رهبری معظم است وجود دارد.
🟠 اولین نگره، نگره تعلق خاطر مردم به وطن و ایران عزیز است.چنانکه فردوسی طوسی گفته است:
چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

همه ایرانیان به شکوهمندی کشور خود علاقمند و دلمشغولی جدی دارند و آنکس که این ادعا را قبول ندارد در حقیقت به ایرانی بودن خود نمی بالد و مقهور جاذبه های کاذب دیگر کشورها است، چنین افرادی، حتما احساس تعلقی در خود نسبت به بستری که در آن زاییده شده و پرورش یافته، ندارند. این نظریه اصلا ایدئولوژیک نیست بلکه شاخصی است که دانشمندان دانش مدیریتی در حوزه روانشناسی اجتماعی، چنین افرادی را فاقد روحیه همیّت و غیرت ملی می دانند.

🟠 نگره دیگری که حضور در شرکت انتخابات را انگیزه مند می کند نگاه ایدئوژیک (به معنای پایبندی به مبانی )به حضور در میادین مختلف عزت و اقتدار ایران است که از نگره بالا ممتازتر است و آن عبارت است از “عمل به تکلیف”.
و ناگفته پیداست که عمل به تکلیف، احساس تعلق هر ایرانی را به کشور و مقدرات آن تقویت می سازد.

پایان خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۴:۰۰ ب.ظ

دیدگاه