اشعار رسیده :امشب اگر این ساز من. با این دلم هم ساز شد :ازهوشمند افتخاری /گلستان/ کردکوی

کدخبر:۵۰۰۰۳

البرز گلستان بخش فرهنگ و ادب غزل سروده ازهوشمند افتخاری /گلستان/ کردکوی

 

امشب اگر این ساز من. با این دلم هم ساز شد
یک نغمه از جام وجود بر این دلم چون راز شد

پرواز رفتن کرده ام تا بی کران آسمان
چنگال شاهین قدر سر پنجه ی این باز شد

گفتم بیا ای روشنک آواز نو سر داده ام
آواز دل با ساز تو با نغمه ای دم ساز شد

پایان رفتن های من پایان غم باری شده
تا آمدی در شهر دل پایان من آغاز شد

چون شاخه ای افتاده ای پر مهری و پر میوه ای
هر دانشی در تو نهان در روح تو پرواز شد

چون رزمگیر عالمی ای روشنک بیدار باش
نام تو در این شعر من در این غزل ممتاز شد

همچون درختی در زمین پر بار و پر انگیزه ای
در خاک ایران مانده ای دروازه رویت باز شد

 

هوشمند افتخاری /گلستان/ کردکوی

۲فروردین سال ۱۴۰۰

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۵ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۵:۰۹ ق.ظ

دیدگاه