شناسایی و انهدام بزرگترین شبکه جعل مدرک تحصیلی کشوری در استان گلستان

شناسایی و انهدام بزرگترین شبکه جعل مدرک تحصیلی کشوری در استان گلستان
البرز گلستان اداره کل اطلاعات استان گلستان با همکاری ادارات کل دیگر استانهای مرتبط با این شبکه جعل(۱۲ استان کشور از جمله تهران) بزرگترین شبکه جعل مدرک تحصیلی و کلیه عناصر آن از هسته اصلی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا صادر کنندگان مدارک جعلی، شبکه دلالین و دریافت کنندگان شناسایی و مورد اقدام و ضربه اطلاعاتی قرار گرفته اند.
این شبکه گسترده با جعل مدرک تحصیلی برای وزارت خانه ها، نهادها و ارگان های مختلف در قوای سه گانه و ارسال و تامین مدارک جعلی برای تمامی سطح کشور با گردش مالی چند صد میلیارد ریالی برای عاملان، زمینه استخدام، ارتقا، تمدید به کار، احراز پست حساس و مدیریتی را برای متخلفان و دریافت کنندگان در سراسر کشور و حتی ادامه تحصیل و اقامت در برخی کشور های خارجی را فراهم آورده که با این اقدام و برخورد صورت گرفته ضمن جلوگیری از ادامه تحقیقات، تمامی مدارک جعل شده شناسایی و از ادامه روند فعالیت غیر قانونی افراد ذیع نفع ممانعت به عمل آمد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۰ ب.ظ

دیدگاه