رئیس کل دادگستری استان گلستان:روسای دادگستری ها و دادستان هااحتمال ورود چه پرونده هایی در پی اثرات کرونا به محاکم وجود دارد برای روزهای بعد از کرونا برنامه ریزی کنید.

برای روزهای بعد از کرونا برنامه ریزی کنید.
البرز گلستان رئیس کل دادگستری استان گلستان که از طریق ویدئو کنفرانس با روسای دادگستری ها و دادستان ها سخن می گفت از آنان خواست: بررسی کنند احتمال ورود چه پرونده هایی در پی اثرات کرونا به محاکم وجود دارد و برای آن تمهیدات مناسب را بیندیشند.
هاشمیان افزود: بخشی از این تمهیدات باید در شورای حل اختلاف و بسترسازی سازش در پرونده ها متمرکز شود.
هاشمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مرخصی حدود ۲ هزار زندانی در استان از دادستان ها خواست: پس از اعلام پایان مرخصی زندانیان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و قرنطینه نسبت به فراخوان زندانیان و ورودشان به زندان از هم اکنون برنامه ریزی کنند تا دچار مشکل نشویم.
هاشمیان از قضات هم خواست: از ظرفیت های قانون برای صدور آرای جایگزین حبس استفاده کنند .
وی گفت: قضات ما پارسال بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ رای جایگزین حبس صادر کردند و امیدواریم این رقم امسال بیشتر شود.
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه بر شناسایی شهود پولی که تاکید رئیس قوه قضاییه هم هست تاکید کرد و گفت: روسای دادگستری ها و دادستانها مکلفند با ثبت شهود پرونده ها در سامانه ای که به این منظور راه اندازی شده است از حضور شهود پولی در پرونده ها و تضییع حق مردم جلوگیری کنند.
هادی هاشمیان، رفع موانع تولید را یکی دیگر از تکالیف روسای دادگستریها و دادستانها در سال پیش رو عنوان کرد و گفت: قاچاق ، کاغذ بازی های اداری ، فساد اداری و رشوه از مصادیق موانع تولید هستند و باید مسئولان قضایی برای مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد امسال بیشتر تلاش کنند .
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پارسال اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد در دستگاه های اجرایی و قضایی انجام شد و هم اکنون تعدادی پرونده در محاکم استان در این بخش در حال رسیدگیست.
احیای حقوق عامه و برخورد با دست اندازان به عرصه های ملی و بیت المال، تمرکز بیشتر بر اقدامات پیشگیری از جرم از موارد دیگری بود که رئیس کل دادگستری از روسا و دادستان ها خواست امسال در اولویت کاری خود قرار دهند.
برای پیشگیری از کرونا نخستین جلسه روسای دادگستریها و دادستان های سراسر استان از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲:۵۰ ب.ظ

دیدگاه