افتتاح پنج کتابخانه روستایی باحضور احمدخانی مدیرکل توسعه کتابخانه ها ومشارکتهای نهاد به مناسبت دهه فجر درگلستان

البرز گلستان/باحضور مدیرکل توسعه کتابخانه هاومشارکتهای نهاد کتابخانه های  افتتاح پنج کتابخانه روستایی درگلستان.پنج کتابخانه روستایی باحضور احمدخانی مدیرکل توسعه کتابخانه ها ومشارکتهای نهاد درگلستان افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان،به مناسبت ایام ا…دهه فجر اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان
درراستای ترویج فرهنگ کتاب وکتاب خوانی و دسترسی اقشار روستایی پنج کتابخانه روستایی را افتتاح کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گلستان دراین زمینه گفت:کتابخانه فرخی سیستانی درروستای انقلاب شهرستان آق قلا،کتابخانه شهدای شیرنگ درروستای شیرنگ شهرستان علی اباد،کتابخانه ولیعصر(عج)درروستای نوده خاندوز شهرستان آزادشهر درروزسه شنبه ،وکتابخانه شهدای مدافع حرم روستای صادق اباد شهرستان گالیکش و کتابخانه امام علی(ع)روستای آق امام شهرستان مراوه تپه درروزچهارشنبه مورخ۱۸ بهمن ماه افتتاح شد.

مدیرکل توسعه کتابخانه هاومشارکتهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در افتتاحیه کتابخانه های روستایی گفت:ازبه هم پیوستن جویبارهای خیرین درحوزه فرهنگ رود پرخروش به وجود می اید.خوشابه حال کسانیکه دراین مسیر گام برمیدارند.

احمدخانی درادامه افزود:امروز انسان دردرجه اول به خاطر وجود خیر خوشحال میشود.خیرین درحوزه کتابخانه هاخوداول به کمال رسیدند وبااین حرکت زمینه کمال رابرای دیگران مهیامیکنند.

وی درادامه عنوان کرد:دریکی ازاستانهامادریک شهید حقوق فرزند شهیدش رادرراستای کتاب هزینه میکرد واین حرکت مقدسی است. گفتنی است اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان دارای۷۴باب کتابخانه روستایی وشهری بوده که باافتتاح این پنج کتابخانه روستایی تعداد کتابخانه های عمومی به۷۹باب می رسد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در جمعه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۹:۲۱ ق.ظ

دیدگاه