آمار عملکرد ستاد بازسازی بنیاد مسکن گلستان در مناطق سیل زده استان تا ۱۹ تیر۹۸

به گزارش البرز گلستان  آمار عملکرد ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان گلستان در مناطق سیل زده استان تا ۱۹ تیر۹۸ به شرح زیر اعلام شد

_کل واحدهای ارزیابی شده ۲۱۰۰۰ واحد

_تعداد واحدهای تعمیری ۱۳ هزار و ۷۰۰ واحد

_تعداد واحدهای احداثی ۷ هزار و ۳۰۰ واحد

_تعداد واحدهای آسیب دیده شهری ۷ هزار و ۴۳۳ واحد که از این تعداد ۵ هزار و ۹۸۷ واحد تعمیری و ۱ هزار و ۴۴۶ واحد احداثی هستند

_تعداد واحد های آسیب دیده روستایی ۱۳ هزار و ۵۶۷ واحد که از این تعداد ۷ هزار و ۷۱۳ واحد تعمیری و ۵ هزار و ۸۵۴ واحد احداثی هستند

_تا کنون ۱۵ هزار و ۲۷۱ فقره به بانکهای عامل برای تسهیلات معرفی شده اند که از این تعداد ۳ هزار و ۷۶۵ واحد معیشتی، ۷ هزار و ۸۸۵ واحد تعمیری و ۳ هزار و ۶۲۱ واحد احداثی هستند

_بانکهای عامل تا کنون با ۷ هزار و ۷۴۸ واحد از ۱۵ هزار و ۲۷۱ فقره انعقاد قرارداد کرده اند که ۱ هزار و ۹۲۲ فقره معیشتی، ۳ هزار و ۹۸۲ فقره تعمیری و ۱ هزار و ۸۴۴ فقره احداثی هستند

_بنیاد مسکن استان تا کنون ۳۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون تومان کمک بلاعوض به ۷ هزار و ۳۵۱ خانوار پرداخت کرده است

_تا کنون کار تعمیرات ۶ هزار و ۸۵۱ واحد مسکونی خسارت دیده آغاز شده و ۲ هزار و ۷۶۷ واحد به پایان رسیده است

تا کنون
۱هزار و ۵۹۵ واحد آواربرداری شده

۲ هزار و ۳۸۴ واحد پی کنی شده

۹۳۶ واحد فونداسیون اجرا شده

۲۶۸ واحد ستون ها اجرا شده

۵۷ واحد سقف زده شده

۲۰ واحد اتمام دیوار چینی و عملیات ساختمانی

❇️روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۴ ق.ظ

دیدگاه