امضاءتفاهم نامه همکاری مشترک ما بین مدیرکل راه آهن شمالشرق ۲ با مدیر ارشد وزرات راه آهن کشور ترکمنستان در ایستگاه و پایانه راه آهن اینچه برون

تفاهم نامه همکاری  مشترک  ما بین مدیرکل راه آهن شمالشرق ۲ با مدیر ارشد وزرات راه آهن کشور ترکمنستان در ایستگاه و پایانه راه آهن اینچه برون امضا گردید.

البرز گلستان/به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن شمال شرق۲ ، تفاهم نامه همکاری  مشترک  ما بین مدیرکل راه آهن شمالشرق ۲ با مدیر ارشد وزرات راه آهن کشور ترکمنستان در ایستگاه و پایانه راه آهن اینچه برون امضا گردید.

در این تفاهم نامه مواردی همچون تامین به موقع واگن های مسقف لبه بلند خالی برای تجار و بازرگانان ایرانی به منظور استفاده در حوزه حمل و نقل ریلی افزایش حجم بار بین ایران و ترکمنستان از طریق ایستگاههای اترک و اینچه برون تسریع درانجام عملیات خط عریض تا نقطه صفر مرزی و اتصال آن به خط عریض جمهوری اسلامی ایران و توافقات درباره خطوط نرمال و عریض بصورت استاندارد مطرح و مورد قبول طرفین قرار گرفت .

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۴:۵۵ ب.ظ

دیدگاه