دیدار مهندس قرجه طیار نماینده گنبد در مجلس شورای اسلامی با مهندس حکیم گلدی زاده مدیرکل تعاون روستایی گلستان در راستای هم افزایی و تقویت تعاونیهاو تشکلهای کشاورزی استان

البرز گلستان/دیدار و گفتگوی مهندس قرجه طیار نماینده منتخب مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی با مهندس حکیم گلدی زاده مدیرکل تعاون روستایی گلستان پیرامون سه محور توسعه و تقویت تعاونی های تولید روستایی ،پیگیری مطالبات سازمان تعاون روستایی استان و ارتقا روابط و ایجاد تعامل موثر نهادها و سازمان ها با تعاون روستایی استان در راستای هم افزایی و تقویت تعاونیهاو تشکلهای کشاورزی استان گلستان

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲:۰۰ ب.ظ

دیدگاه