کوهنورد ،چشم به اوج دارد وپشت به موج/ دلنوشته علیرضا منوچهری مربی کوهنوردی گلستان/ کردکوی

کدخبر۴۷۱۵۷
البرز گلستان / کوهنوردی ،راهیست بسوی رهایی.بسوی آزادی
کوهنورد ،چشم به اوج دارد وپشت به موج
دل به قله دارد وتوکل برخدای قله
رویش به حقیقت است وفکرش به رسالت
درسرش وصال است ودرذهنش جمال
کوهنورد نگاهش برزمین است وامیدش به اوج
کوهنورد میداند نه اولین است ونه آخرین ولی..
چنان می رود که گویی هم اولین است وهم برترین
کوهنوردی هنراست .
هنرردشدن ازخود
ازسنگلاخهای درون.
ازشیب وگرده های برون
کوهنورد دل به جمال دارد نه مدال
کوهنورد به حال می اندیشد نه محال
کوهنوردی عشق است
فرآی آنچه آید به زبان
فرآی آنچه که زبان میکند بیان
کوهنورد دراوج ،حضیض رامی بیند
کوهنوردی یک راه رسیدن به قله های انسانیت است .راهی برای عبور از دیواره های سخت .پیچ وشیبهای تند
کوهنوردی یک تماد است
اگراسیرش شدی رهایت نمیکند
تقدیم به همنوردا

 

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵۴ ب.ظ

دیدگاه