با حضور معاون توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان  و فرماندار شهرستان کردکوی برگزارشد: آیین تکریم ومعارفه رئیس جدیدآموزش و پرورش شهرستان کردکوی

کدخبر:۶۶۸۳۱

البرز گلستان/با حضور معاون توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان  و فرماندار شهرستان کردکوی:

آیین تکریم ومعارفه ذبیح الله لیاقتی بعنوان مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی برگزارشد

درمراسم تکریم و معارفه با حکم نظری مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان وبا حضور تمسکنی معاون توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ، مولایی فر فرماندار شهرستان کردکوی ذبیح الله لیاقتی بسمت مدیر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی معارفه شد.

با حضور زاهدی تمسکنی معاون توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ، مولایی فر فرماندار شهرستان حاجیلری رئیس اداره ارزیابی و عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ،توسن رئیس اداره اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ،علی جلالی وهمراهان آیین تکریم ومعارفه ذبیح الله لیاقتی بسمت مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی در سالن شهید سلیمانی برگزارشد.

 

درمراسم تکریم و معارفه با حکم نظری مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان وبا حضور تمسکنی معاون توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ، مولایی فر فرماندار شهرستان کردکوی ذبیح الله لیاقتی بسمت مدیر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی معارفه شد.

 

زاهدی تمسکنی معاون توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ضمن معرفی ذبیح الله لیاقتی بسمت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کردکوی از علی جلالی بواسطه تصدی سرپرستی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کردکوی تقدیر و تشکر کرد.

مولایی فر فرماندارشهرستان کردکوی وعلی جلالی پیرامون اقدامات انجام پذیرفته در زمان تصدی سرپرستی مدیرآموزش و پرورش شهرستان رزومه فعالیتی انجام پذیرفته خود را ارائه نمودند و از همکاران اداری در مدت زمان تصدی پست تقدیر و تشکر نمودند.

ذبیح الله لیاقتی مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی درانتها پیرامون اهمیت تعلیم و تربیت وجایگاه آن وتلاش درجهت خدمت به فرهنگیان و دانش آموزان سخن گفت.

درپایان زاهدی تمسکنی معاون توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، حاجیلری رئیس اداره ارزیابی و عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ،توسن رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان پس از قرائت حکم نظری مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان ذبیح الله لیاقتی را به سمت مدیر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی معرفی نمودندواز تصدی سرپرستی مدیریت آموزش و پرورش علی جلالی تقدیر و تشکر نمودند.

انتهای خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲:۵۹ ب.ظ

دیدگاه