فرماندار مراوه تپه دربین کشاورزان گلیداغی

کدخبر:۵۱۶۰۰
فرماندار ضمیر دربین کشاورزان شهرستان گلیداغی

گزارش البرز گلستان گروه سیاسی /باشروع برداشت نخود فرنگی و جنب و جوش کشاورزان دراین خصوص، فرماندار مردمی شهرستان مراوه تپه باحضور در بین این کشاورزان ضمن عرض خداقوت دقایقی را به برداشت نخودفرنگی پرداختند.

/انتهای خبر

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۳ ق.ظ

دیدگاه