هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان: بهترین زمان برای انجام آزمون خاک اول بهار و اواخر پاییز

البرز گلستان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت:
بهترین زمان برای انجام آزمون خاک اول بهار و اواخر پاییز است. در این زمان ها فعالیت و کارها در فضای سبز نسبتاً کم است و نتایج می تواند برای کوددهی پاییزه یا بهاره مورد استفاده قرار گیرد.

? آزمون پاییزه امکان کاربرد کود را همراه با زیر و رو کردن خاک در پاییز یا زمستان فراهم می سازد. ولیکن آزمایش بهاره وضعیت تغذیه ای را خصوصاً در مورد نیتروژن بهتر نشان می دهد. فرایند آزمایش خاک و خریدن کود و دادن آن به زمین حدود ۲ تا ۳ هفته به طول می انجامد.
?آزمایش خاک در فصل رشد به منظور کمک به تشخیص مشکلات رشد گیاه می تواند صورت پذیرد تا به رفع مشکل در همان فصل رشد کمک نماید. نمونه گیری از بافت گیاه نیز می تواند به تشخیص دقیق تر کمک نماید.
?هزار جریبی به کشاورزان توصیه کرد: برای انجام آزمون خاک با کارشناسان پهنه مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان های استان مشورت نمایند و برای ثبت سفارش نیز می توانند به کارگزاری های این شرکت در سطح استان مراجعه و یا با سامانه ۱۵۵۹ باشگاه کشاورزان تماس حاصل فرمایند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۹ ب.ظ

دیدگاه