بیاییداز کلمه فاصله گذاری فیزیکی بجای فاصله گذاری اجتماعی استفاده کنیم؟

البرز گلستان بیایید  از کلمه فاصله گذاری فیزیکی بجای کلمه فاصله گذاری اجتماعی استفاده کنیم؟

تعریف فاصله گذاری اجتماعی

فاصله اجتماعی به تفاوت میان گروه‌های اجتماعی در یک جامعه بر اساس برخی از مؤلفه‌های از پیش تعیین شده و قابل اندازه گیری اطلاق می‌شود مفهوم این اصطلاح ارتباطی به فاصله مکانی ندارد. این اصطلاح به تفاوت‌ها در طبقه اجتماعی،اشاره دارد. این اصطلاح بیشتر برای شهرها به کار می‌رود.

با بروز ویروس کرونا برای کاهش انتقال کووید-۱۹، کلمه فاصله‌­گذاری اجتماعی باب شده که شامل اقداماتی است که منجر به محدود شدن تعداد ارتباطات نزدیک شما با افراد دیگر می­‌شود. این امر در محدود کردن شیوع کووید-۱۹ در جامعه موثر است.

فاصله گذاری فیزیکی چیست؟

فاصله گذاری فیزیکی ما میتوانیم با یک تلاش آگاهانه و کاهش فاصله فیزیکی بین یکدیگر انتشار کووید-۱۹را کند کنیم. ثابت شده که حفظ فاصله فیزیکی یکی از مؤثرترین راهها برای کاهش انتشار بیماری در هنگام شیوعاست.همه ما میتوانیم با صبر و همکاری نقش خود را ایفا کنیم.معنی فاصله گذاری فیزیکی چیست؟ این به معنای ایجاد تغییر در فعالیتهای روزمره به منظور به حداقل رساندن تماس نزدیک با دیگران است، که میتواند شامل موارد زیر باشد:•اجتناب از حضور در مکانهای شلوغ و دورهمیها•اجتناب از آداب سلام و احوالپرسی متعارف، مانند دست دادن•محدود کردن تماس با افرادی که در معرض خطر بیشتریاند (مانند بزرگسالان مسنتر و افرادی که وضعیت سلامتی ضعیفیدارند)•حفظ حداقل فاصله به اندازه ۲طول بازو (تقر ًابی۲متر) از دیگران تا جای ممکن

 

 

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۱۷ ب.ظ

دیدگاه