تفاهنامه رئیس اداره اوقاف ورئیس بنیاد مسکن شهرستان کردکوی بمنظور ارائه خدمات و تسریع و تساهل در جهت صدور اسناد مالکیت مالکین در اراضی دارای سهام مشاع وقفی

نشست مشترک فی مابین رئیس اداره اوقاف و مدیر بنیاد مسکن شهرستان کردکوی.
البرز گلستان کریمی رئیس اداره اوقاف شهرستان کردکوی هدف از برگزاری این جلسه را هم اندیشی و تبادل افکار و اطلاعات طرفین جهت نیل به یک تفاهم بمنظور ارائه خدمات و تسریع و تساهل در جهت صدور اسناد مالکیت مالکین در اراضی دارای سهام مشاع وقفی دانست. در این جلسه که دهیار روستای مهترکلاته نیز حضور داشت؛ مقرر گردید روستای مذکور بعنوان روستای مبدا و پایلوت در دستور کار طرفین قرار گیرد.
همچنین کریمی افزود با عنایت به اینکه موقوفات امانتی است در دست اوقاف و متولیان و می بایست بر مبنای دقیق نیات واقفین خیر اندیش و غبطه و مصلحت وقف اداره گردند، اما این اداره با بررسی و استفاده از ظرفیت های قانونی خویش انشااله موجبات خدمت رسانی شایسته تر و تساهل در اخذ اسناد مالکیت اشخاص را در چارچوب ضوابط و در حدود اختیار فراهم خواهد آورد

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۰ ب.ظ

دیدگاه