میراث ناملموس چادر شب بافی در استان گلستان

البرز گلستان  میراث ناملموس چادر شب بافی – شهرستان گرگان – استان گلستان

✔️ در بین مردم این منطقه پارچه بافی یکی از هنرهای اصیل و سنتی بوده که توسط دستگاهی با اسامی چون تارا، کارچاله، کچکال و… بافته می شود و کلیه مراحل کار از جمله رنگرزی، پیله کشی، چله کشی و … توسط زنان منطقه انجام می شود.

✔️ نقوش چادر شب بصورت چهارخانه می باشد.

✔️ چادر شب بافی منطقه گرگان به شماره ۱۰۰۱ مورخ ۴/۱۱/۹۱ در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶ ق.ظ

دیدگاه