منوچهری رئیس اداره‌ میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کردکوی ازبرپایی دونوروزگاه شهری و روستایی در پارک شهرکردکوی وروستای النگ با مشارکت شهرداری وبخشداری خبرداد

به گزارش البرز گلستان حمید منوچهری رئیس اداره‌ میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کردکوی در حاشیه افتتاح نوروز گاه روستایی شهرستان از  ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان کردکوی به ریاست  دکتر قدمنان فرماندار و ریاست محترم ستاد که از ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ شروع به کار نموده است خبر داد

وی اهم اقدامات انجام شده در این ستاد اعلام کرد:
۱ دبیرخانه ستاد در اداره میراث فرهنگی شهرستان و پاسخگویی به مشکلات احتمالی مسافران
۲ برگزاری ۶ جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد اجرایی خدمات سفر در شهرستان
۳تشکیل ۳اکیپ نظارت وبازرسی از واحدهای خدمات دهنده به مسافران نوروزی شامل فرمانداری ؛اماکن نیروی انتظامی ؛ بهداشت ؛ تعزیرات حکومتی ؛ اداره صنعت معدن وتجارت ، اداره میراث ودادگستری
۴ انجام ۴ مورد بازدید مشترک از تأسیسات گردشگری و واحدهای خدماتی و رفاهی توسط دستگاه های فوق الذکردر راستای استقبال از مسافران نوروزی تاکنون
۵ آمادگی۷ مدرسه شامل ۴۷کلاس به ظرفیت ۲۴۰نفر اسکان مسافران نوروزی در ستاد اسکان آموزش و پرورش شهرستان بصورت شبانه روز۶
امادگی۷ خانه مسافربه ظرفیت ۱۲۰نفرمسافر ورشهرستان
۷امادگی ۴واحدهتل وهتل اپارتمان باظرفیت پذیرش ۱۴۸نفر
۸برپایی دونوروزگاه شهری در پارک شهرکردکوی وروستایی در ابتدای جاده النگ با مشارکت شهرداری وبخشداری
۹چاپ اقلام تبلیغاتی مختلف بمنظور معرفی توانمندیهای گردشگری شهرستان از جمله چاپ نقشه گردشگری بامشارکت بخش خصوصی ؛ چاپ بروشورشهرستان ؛ چاپ پوسترو…..
معرفی نوروزگاهها در مسیرهای گردشگر استان
فعالیت شبانه روزی کلیه دستگاههای عضوستاد

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۲ ق.ظ

دیدگاه