در خواست دکتر محمد رهبری از محققین /پژوهش در مبحث تهاتر کالا با جایگزینی گردشگر از طریق طراحی مدل نوین اقتصاد گردشگر محور

به گزارش صبح گلستان به مناسبت هفته پژوهش و فناوری نشست تخصصی با موضوع بررسی وضعیت مشاغل بومی استان با حضور کارشناسان خبره از دانشگاهها و دستگاههای اجرایی راس ساعت ۱۳ در سالن جلسات شماره ۲ اداره کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی برگزار گردید .دراین جلسه دکتر محمد رهبری با بیان مقایسه وضعیت مشاغل بومی و مقایسه آنها با مشاغل نوین و چالش های پیش روی حذف مشاغل نوین به مساله عدم توازن در این خصوص اشاره کرد ایشان بهره گیری از دانش روز در جهت بهرو وری بیشتراز مشاغل بومی را ضرورت و به بیان چالش های برخی از کشورهای توسعه یافته در این خصوص پرداختند ایشان در ادامه به نقش آموزش و بستر سازی موثر درجهت توسعه مشاغل بومی وخوداشتغالی پرداخته و اهمیت به فرهنگ کار و ارزش آفرینی آن در فرهنگ بومی اشاراتی کردند ایشان در ادامه برای برون از مشکل رونق اقتصادی درکشور مبحث تهاتر کالا با جایگزینی گردشگر را از طریق طراحی مدل نوین اقتصاد گردشگر محورمطرح واز محققین تقاضای پژوهش و تحقیق در این زمینه کردند .همچنین از سایر موضوعات مطروحه تولید محتوی مناسب و تغییر رویکرد نظام آموزشی در جهت اهمیت به مشاغل وفرهنگ سازی کاردر بین نوجوانان و جوانان پرداختند و از همه صاحبنظران در تولید محتوی علمی و فرهنگی تقاضای پایش و حذف برخی از مثال ها و کنایه ها که به غلط در فرهنگ ایرانی ریشه دوانیده است را خواستار شدند تقویت دیپلماسی با استانهای مرزی و تلاش در جهت متقاعد کردن مسولین کشورهای مذکور در جهت برقراری تعاملات موثر ومفید که منجر به تقویت ارتباطات ضعیف کنونی بشود را با بهره گیری از تجارب موفق بین المللی برخی از کشورها خواستار شدند .ایشان در ادامه نگرانی های موجود از تمایل افسار گسیخته فرهنگ کنونی به برخی از رشته های دتنشگاهی را اعلام و عدم توازن منطقه ای و مهاجرتهای ناخواسته و اجباری را درآینده ای نه چندان دور ترسیم نمودند درادامه به پاسخ سوالات مدعوین محترم پرداختند .برگزاری نشست های تخصصی بطور مستمر و ماهی یکبار از پیشنهادات کارشناسان و متخصصین حوزه های مختلف بود که باتفاق آرا مورد تایید وتاکید همگان قرار گرفت

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۴۸ ب.ظ

دیدگاه