انتقاد رئیس کل دادگستری گلستان از سایه کمرنگ نظارت بر فعالیت موسسه های مالی // تشکیل شعب ویژه رسیدگی به مطالبات بانکی در گلستان

البرز گلستان/انتقاد رئیس کل دادگستری گلستان از سایه کمرنگ نظارت بر فعالیت موسسه های مالی // تشکیل شعب ویژه رسیدگی به مطالبات بانکی در گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان ؛ نظارت بانک مرکزی بر فعالیت موسسه های مالی ، کافی نیست .
رئیس شورای حفظ بیت المال استان گلستان گفت : این موسسه ها، بدون مجوز تشکیل می شوند تبیلغات می کنند و بعد از این که پول های مردم را جمع آوری کردند بانک مرکزی اعلام می کند غیرمجاز هستند .
هاشمیان گفت : هم اکنون بانک مرکزی ، نظارت بر فعالیت های بانکی را در هر سه استان به یک ناظر سپرده است که با توجه با حجم فعالیت و گستردگی حوزه های جغرافیایی ، کافی نیست .
رئیس کل دادگستری گلستان ، با اشاره به این که باید اراده وصول مطالبات از بدهکاران دانه درشت در بانک ها و دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد تاکید کرد : دستگاه قضایی استان در این بخش محکم ایستاده است و از بانک ها برای بازگرداندن پول مردم ، حمایت می کند .
هاشمیان همچنین از راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به مطالبات بانکی در استان خبر داد و گفت : این شعب در گرگان و گنبد کاووس به پرونده های مربوط به مطالبات بانکی رسیدگی می کنند.
این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که سرمایه مردم امانت است از بانک ها خواست : هنگام پرداخت وام و انعقاد قراردادها ، ضمانت های اجرایی متناسب با مبلغ وام دریافت کنند تا در آینده برای وصول مطالبات دچار مشکل نشوند.
هادی هاشمیان افزود : تاکید ما بر وصول مطالبات بانکی ، دریافت این پول ها و پرداخت آن به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واقعی در قالب تسهیلات بانکی است تا چرخ صنعت و تولید استان رونق به حرکت درآید .

خبر از : حمید رضا یزدانی

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۵ ب.ظ

دیدگاه