رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان خبر داد:با گذشت خانواده مقتول ؛ بازگشت به زندگی دوباره نهمین محکوم به قصاص در استان

با گذشت خانواده مقتول ؛ بازگشت دوباره نهمین محکوم به قصاص در گلستان
اولیای دم جوان ۲۴ ساله ای را که به جرم قتل در انتظار قصاص بود ، بخشیدند.
رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت: این جوان ۸ سال پیش با همدستی مادرش ، همسر دوم پدرش را به قتل رساند.
احمد جعفری گفت: با شکایت خانواده مقتول ، حکم قصاص این جوان صادر شد و در مرجله اجرای حکم بود.
جعفری افزود: اعضای شعب ویژه صلحی زندان گرگان پس از مشاهده آثار ندامت و حسن رفتار این جوان در زندان در نشست های متعدد با اولیای دم و پادرمیانی بزرگان طوایف محمود زهی و شهنوازی ، برای گذشت رایزنی کردند.
جعفری با بیان اینکه این پیگیری ها منجر به گذشت خانواده مقتول شد، افزود: در نهایت اولیای دم بدون هیچ چشم داشتی از حق قانونی و شرعی خود گذشتند و قاتل فرزندشان را بخشیدند.
احمدجعفری با تاکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف در پرونده های قتلی که به عمد، قصد و نیت قبلی بوده ورود نمی کنند، افزود: همکاران ما در پرونده هایی که فرد بدون برنامه قبلی مرتکب قتل شده ورود می کنند.
این نهیمن محکوم به قصاص استان که امسال با بزرگواری اولیای دم  می باشد

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲:۰۵ ب.ظ

دیدگاه