آشنایی با قهرمان ملی پوش گلستانی کشتی ایران و بازنشسته راه آهن ، یحیی مردانی ،

به گزارش صبح گلستان  کانونهای بازنشستگی مخزنی از پتانسیل نیروهای قوی  و با تجربه می باشند که در طول دوران خدمت خود توانسته اند افتخارات زیادی را کسب کنند یکی از این افراد یحیی مردانی کشتی گیر ملی پوش و بازنشسته راه آهن می باشد که در استان گلستان زندگی می کند در زیر شمه ای از سابقه کار و فعالیتهای ورزشی وی اعلام می گردد،

آقای یحیی مردانی بازنشسته راه اهن صبح دیروز یک شنبه ۱۹ آبان ماه در خانه مهر بازنشستگان گرگان ۰
ایشان در سال ۱۳۵۷ استخدام ودر ۱۳۸۷ پس از ۳۰ سال خدمت در را ه آهن گرگان نکا ۰ قائمشهر در راه آهن فیروزکوه بافتخار بازنشستگی نایل شد ند ۰
🍇 وی در ۱۳۵۳ با خانم سارا خاتون مزنگی ازدواج که ثمره آن ۷ فرزند بود ( ۵پسر و ۲ دختر ) که همگی مشغول بکارند و تعدادی هم در امر ورزش کشتی دستی بر آتش دارند ۰
آقای یحیی مردانی یکی از کشتی گیران بنام کشور قبل از پیروزی انقلاب بوده اند و افتخارات فراوانی برای ایران در خارج از کشور و داخل کسب نموده اند ۰
نامبرده برای کشتی از سوی سازمان تربیت بدنی بکشور های آلمان ۰ تفلیس (۳بار) ۰ ترکیه ۰ مجارستان ۰ بلغار ۰ ایتالیا ۰ ژاپن ۰ کانادا۰ عزیمت و مدال آور بودند ۰
وی از حکم قهرمانی دارای ۹۴۶ امتیاز دارند که ۵۴۶ امتیاز ان خا رج از کشور بوده که سالیان سال بهمین منظور ماهانه ماهی ۹۰ هزار تومان از طرف صندوق قهرمانان بعد لز انقلاب بایشان پرداخت میشد که بعدا بعلت کمبود اعتبار آنرا قطع کردند ۰
آقای مردانی ۱۳ سال عضو تیم ملی کشتی ایران بوده اند واز ۱۷ سفر خارجی ۱۶ مدال طلا ۰ نقره و برنز به ارمغان آورده بودند و ۵ دوره قهرمان کشوری شدند که باعث افتخار بود ۰
قهرمان ما یکی از خاطرات تلخ دوران کشتی خود را که برای اولین بار در سن ۱۸ سالگی در سال ۱۳۵۸ به کشور آلمان و ایتالیا رفته بودند در حالیکه اشک در چشمانشلن حلقه زده بود گفت شب خواب سنگ قبر دیدم و وقتی بایران ۰ برگشتم و به نوکنده رفتم و وارد منزل شدم مادرم که در بستر بیماری افتاده بود و همش اسم منو صدا میزد وقتی بغلش کردم ودستشو دور گردم انداخت فوت کرد ( اشک قهرمان )
تهیه گزارش از گلریز

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۰ ق.ظ

دیدگاه