صدیقه عراقی رییس شورای عالی کانونهای استان گلستان ازتشکیل کمیته های ۵ گانه بودجه ،معیشت ،قانون مدیریت خدمات کشوری درمان، رفاه و سفرها و تبلیغات خبرداده است

به گزارش البرز گلستان صدیقه عراقی رییس شورای عالی کانونها استان گلستان در شورای عالی کانونهای بازنشستگی کشور در نشستی با خبرنگار ما هدف از تشکیل شورای عالی کانونهای بازنشستگی استان گلستان اظهار کرد: در اسفند۱۳۹۴ مزخله نحست ساماندهی تجمیع کانونهای بازنشستگان دستگاههای اجرایی ذیربط  در استان گلستان متناسب با ظرفیت موجود شورای موقت کانونهای بازنشستگان استانها تشکیل گردید.

وی اقزود: به منظور ارتقا و شان و منزلت اجتماعی . استفاده از ظرفیت های غلمی و آموزشی مشاوره ای و نخقیقاتی بازنشستگان و همچننین کانونهای بازنشستگی کشوری  در استان  تعامل لازم جهت رفع مشکلات آنان و هماهنگی های لازم بین دستگاههای اجرایی با صندوق بازنشستگی استان جهت ایجاد تمعیدات لازم و عملیاتی نمودن و بهزه مندی بازنشستگان ازامکانات فرهنگی  تربیتی ورزشی موجود و استفاده از اوقات فراغت آنان انجام شد.

عراقی در ادامه گفت:مجمع عالی کانونهای بازنشستگی در شانزدهم خرداد۹۵ در هتل المپیک تهران گرد هم آمدند و با انتخاب ۱۱ نفر از اعضا خاضر در جلسه براساس آرا هیات موسس برگزیده شد برای اهداف ارزشمند انسانی و اجتماعی و دفاع از حقوق بخق بازنشستگان

وی گفت تاکنون  ۲۰ جلسه هم اندیشی توسط هیات موسس برگزار گردیدکه در مورد همسان سازی حقوق ها بازنشستگان با شاغلین ومشکلات معیشتی و رفاهی  و بیمه درمانی تماسهای مکرری با نمایندگان مجلس  و دیدار با دفتر ریاست جمهوری و مدیر صندوق کشوری  و مغاون سازمان برنامه بودجه  و وزیر تعاون و رییس مجلس  و مدیر کل سیاسی وزارت کشور در خصوص مشکلات بعمل آمده از خلاِ قانونی داشته و پیگیر مطالبات بوده اند.

در استان گلستان ۱۳ کانون بازنشستگی فعال می باشند و تا کنون با کمک مدیریت صندوق بازنشستگی استان این شورا از بدو تاسیس فعالیت های خوبی رابا کمک اعضاِ انجام شده  ضمن ََآنکه با کمک صندوق استان همه ماهه بطور مرتب جهت پیگیری مظالبات و خواسته های بازنشستگان جلسات و ملاقاتهای متعدد با با نمایندگان مجلس استان و مدیران ستادی استان داشته و تقا ضای بازنشستگان در بحث بیمه تکمیلی و امور اشتغال فرزندان بازنشسته و همسان سازی حقوق و معیشت را کتبا به نمایندگان استان برای دفاع در مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

رییس شورای عالی کانونهااستان گلستان گفت:حضور در جلسات همایش تخصصی سفیران استانی به مناسبت روز بازنشسته  از جمله فعالیتهای این مجمع بوده است.

عراقی گفت: خوشبختانه بر اساس پیگیری های مداوم و دیدار ربا وزیر مربوطه در خصوص در خواست بازنشستگان کشوری اولین شورای پیگیری منجر به تشکیل کمیته های گردید که این کمیته های ۵ گانه شامل کمیته های بودجه و ومعیشت و قانون مدیریت خدمات کشوری درمان و رفاه و سفرها و تبلیغات می باشد.

رییس شورای عالی کانونهااستان گلستان در کشور گفت :بزودی اولین قدم در خصوص اینک انجام گرفت و بزودی کار کمیته بودجه و معیشت و قانون مدیریت خدمات کشوری شروغ خواهد شد و در بودجه سال۹۸و در مورد رقم پیشنهادی دولت با نمایندگان نشست خواهند داشت.

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۰۱ ب.ظ

دیدگاه