مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان ازپیاده سازی سامانه مدیریت طرح و پروژه در شرکت شهرک های صنعتی استان خبرداد

پیاده سازی سامانه مدیریت طرح و پروژه در شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان

البرز گلستان/مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از پیاده سازی سامانه مدیریت طرح و پروژه در جهت شفاف سازی آمارها و کنترل پروژه های عمرانی، فهرست بها و صورت وضعیت و گردش کار عوامل اجرایی پروژه در شرکت شهرک های صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: این سامانه تمام فرآیندهای تهیه اسناد مناقصه، متره و برآورد آنالیزها، پیشنهاد قیمت، صورت وضعیت، تعدیل،گردش کار بین عوامل اجرایی، کارتابل، برنامه ریزی، کنترل پروژه و کترل منابع را در برمیگیرد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۵۶ ق.ظ

دیدگاه