پیش قدم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان:باواگذاری برخی پروژه ها به بخش خصوصی شاهد مدیریت بهترخواهیم بود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر واگذاری برخی از پروژه ها به بخش خصوصی به عنوان راهکاری درجهت مدیریت بهتر و افزایش منابع درآمدی استان تاکید کرد.

البرز گلستان/ پیش قدم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درهشتمین جلسه کارگروه درآمدها و تجهیز منابع استانی که با حضور اعضا کارگروه در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد گفت: در صورت واگذاری برخی پروژه ها به بخش خصوصی می توانیم شاهد مدیریت بهتر و افزایش منابع درآمدی استان باشیم.

پیش قدم همچنین از دستگاههای اجرایی خواست که پیشنهاداتشان در خصوص ردیف های درآمدی جدید یا جابجایی ردیفهای درآمدی از ملی به استانی جهت افزایش وصولی درآمد و ظرفیت اعتبارات استانی با ذکر دلایل و مستندات توجیهی جهت تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و درج در لوایح بودجه سنواتی استان و برنامه ششم توسعه به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.

داود طبرسا مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گلستان و دبیر کارگروه ضمن تقدیر و تشکر از دستگاههایی که وصول درآمدی خوبی داشته اند از قبیل اداره کل امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی گفت: نگاه و انتظار ما ازدستگاه هایی که شرح وظایف درآمدی دارند ویژه است و مدیران این دستگاهها باید با عزم و اراده بیشتر و ایجاد انگیزه در کارکنان در جهت افزایش وصولی درآمد استان گام بردارند.

طبرسا در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد درآمدهای عمومی و اختصاصی استان در۹ ماهه اول سال جاری و مقایسه آن با عملکرد سال قبل افزود: در ۹ ماهه سال جاری از مبلغ ۲۶۰ میلیاردو ۷۹۷ میلیون تومان مصوب درامدها شاهد ۲۴۵ میلیاردو ۶۴۲ میلیون تومان وصولی در استان بوده ایم که از این میزان مبلغ ۲۰۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان معادل ۸۳درصد به درآمدهای مالیاتی و ۴۲ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان معادل ۱۷ درصد به سایر درآمدها اختصاص داشته است.

به گفته وی تاپایان آذر ماه حدود ۷۱ درصد درآمد مصوب یکساله در استان گلستان وصول شده است.

طبرسا ضمن تشریح درآمدهای مالیاتی استان اظهار داشت:بیشترین سهم درآمد های مالیاتی به مالیات بر درآمد با۸۷ میلیارد و ۶۶ میلیون تومان و کمترین به مالیات برثروت با ۱۰میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان تعلق دارد که از کل درآمدهای مالیاتی ۴۳ درصد آن به مالیات بر درآمد و۲۲ درصدآن به مالیات بر شرکتهای غیر دولتی و ۳۰درصد آن مالیات بر کالا وخدمات و ۵ درصد آن به مالیات بر ثروت اختصاص دارد ./روابط عمومی

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در دوشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۹ ق.ظ

دیدگاه