- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

دولت کانادا یک مدرسه آموزش های اسلامی پاکستان دراین کشوررا تعطیل کرد.

البرز گلستان/به گزارش خبرگزاری فرانسه، شعبه مدرسه اسلامی پاکستانی “الهدی” روز سه شنبه، دیروز، درپی انتشارگزارش هایی مبنی برتلاش چهاردختراین مدرسه برای پیوستن به صفوف داعش به طور موقت تعطیل شد.

“عُمران حق” مدیراین مدرسه اسلامی درغرب تورنتو که جامعه پاکستانی ها اغلب ساکن آن هستند برروسی صفحه اینترنتی مدرسه خبرداد که مدرسه روز چهارشنبه، نهم دسامبر، تعطیل خواهد بود.

به نوشته روزنامه “تورنتو استار”  به منظور محافظت از دانش آموزان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، هفته گذشته زنی که به همراه همسرش چهارده نفر را درکالیفرنیا به قتل رساند، درپاکستان درهمین تاسیسات مذهبی الهدی درس خوانده بود.

الهدی از معروفترین موسسات آموزش اسلامی درپاکستان به شمار می رود.

بنا برگزارش ها این چهار دختر پانزده تا هجده ساله، سال گذشته میلادی توسط مقامات امنیتی ترکیه شناسایی و به کانادا بازگردانده شده بودند.

مدیرمدرسه الهدی می گوید: مقامات هرگز این اتهامات را براساس آن این دختران درنظرداشتند به داعش بپیوندند به اطلاع مسئولین مدرسه نرسانده بودند.

جمعیت مسلمانان کانادا روند رو به رشدی دارد و رشد سریع آنها از تمام گروه های دینی بیشتر است. براساس آمارهای ارائه شده، جمعیت مسلمانان کانادا طی یک دهه اخیر رشد ۸۲ درصدی داشته اند.

درحال حاضر مسلمانان ۲/۳ درصد از جمعیت کل کشور کانادا را تشکیل می

0 [1]
0 [1]