- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

شامانی مدیرکل گمرکات گلستان پیشنهادداد:برگزاری همایشی ملی معرفی خط ریلی اینچه برون به تجار توسط راه آهن استان

به گزارش سرویس خبر البرز گلستان علی اکبر شامانی در نشست کارگروه توسعه صادرات استان اظهارداشت: ظرف یک سال اخیر که خط ریلی ایران از طریق مرز اینچه برون در استان گلستان به کشورهای آسیای میانه (ترکمنستان و قزاقستان) متصل شده بین ۱۲ – ۱۰ میلیون تن کالا از این طریق وارد شده است که این نشان دهنده توانایی بخش ریلی در بحث صادرات و واردات کالا می باشد..
وی با اشاره به اینکه نقطه قوت رونق صادرات استان سرمایه گذاری روی توسعه زیرساخت های ریلی است، افزود: دستگاه های مرتبط خدمات رسان در استان باید توانمندی وظرفیت واردات و صادرات کالا از طریق ریلی را به تجار معرفی کنند.
مدیرکل گمرکات گلستان اضافه کرد: لازم است اداره کل راه آهن استان نیز همایشی ملی به منظور معرفی خط ریلی موجود در اینچه برون را برگزار کند تا از این ظرفیت در راستای رونق صادرات استان با معرفی به تجار بهره برده شود.
شاماتی توجه و سرمایه گذاری روی استفاده از حمل و نقل هوایی با فعال کردن پرواز چارتر بین گلستان و ترکمنستان را نیز یک ضرورت در رونق صادرات استان برشمرد و گفت: در استان زیرساخت فرودگاهی خوبی وجود دارد که باید از آن استفاده شود.
وی افزود: حمل و نقل هوایی زیر ساخت خوبی برای صادرات برخی کالاها از جمله مواد غذایی و گل و گیاه از استان است.
گلستان در شمال کشور قرار دارد، این استان از شمال با جمهوری ترکمنستان، از شرق با استان خراسان شمالی، از غرب با مازندران و از جنوب با استان سمنان هم مرز است.
مبادی صادراتی گمرکات استان گلستان شامل گمرک اینچه برون، گمرک بندرترکمن، پایانه صادراتی گرگان و پایانه صادراتی گنبدکاووس است./ایرنا

0 [1]
0 [1]