باحضوراعضاء ستادارتقاء کنکورشهرستان کردکوی: مدیران دبیرستانهای فعال ستادارتقاء کنکورتجلیل شد

کدخبر:۵۲۹۲۱
با حضور اعضاء ستاد ارتقاء کنکور:
مدیران دبیرستانهای فعال ستاد ارتقاء کنکور شهرستان کردکوی تجلیل شد
به گزارش البرز گلستان گروه فرهنگ /یکشنبه ۳۰خرداد۱۴۰۰ با حضور قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش ،صفیه شاعری معاون آموزشی ،علی اکبر حکمتی معاون پرورشی ودیگر اعضاء از مدیران دبیرستانهای فعال در ستاد ارتقاء کنکور شهرستان کردکوی درسالن کنفرانس تجلیل شد.
قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی ضمن استماع سخنان مدیران دبیرستانها و اعضاء ستاد ارتقاء کنکور شهرستان کردکوی گفت: اهمیت مشاوران در مدارس برکسی پوشیده نیست ولی مشاور همواره بخشی از برنامه ریزی مدیر محسوب می شود .مدیران ما باید باتوجه به برش های سند تحول بنیادین مدارس بودجه بندی مدارس در زمان کنکور با مشاورین همکاری داشته باشند.با برنامه ریزی فعالیت های مدرسه بخش مشاوره کنکور پر رنگ تر دیده شود.
وی درادامه افزود: انتظار ما این است که هر مدرسه یک پایگاه انتخاب رشته کنکور باشدو اساسا مدیران موفق دربازه زمانی یکسان بهترین نتیجه را از محصول درو می کنند . به نظر بنده بایدرابطه مستقیم بین قبولی در پایان سال و قبولی در کنکور باشد . درغیر این صورت در برنامه ریزی تجدید نظر کنید.
مازندرانی نماینده مشاوران انجمن اولیاء استان گفت: بودجه بندی ها، اقدامات پیشگیری از استرس در دانش آموزان ، جلسات آموزش خانواده ،بشکل فرایندی در طول سال صورت پذیرفته است ولی در زمان کوتاه مانده به آزمون سراسری کنکور اقداماتی ضروری است که باید مد نظر باشد.
وی در ادامه افزود: مدیر آموزش و پرورش توانمند ،معاون آموزشی پیگیر و مشاوران پر تلاش بهترین وسیله برای نیل به هدف ما هستند و باید هم حضوری و هم غیر حضوری اقدامات منتهی به کنکور جدی گرفته شود.
مازندرانی افزود: جلسه آموزش خانواده با اولیاء داشته باشیم ودر آن پیرامون خواب ، خورد و خوراک،ساعات و بودجه بندی، درس خواندن ،درارتباط بودن با اولیاء در جهت رفع استرس با ایجاد آرامش و توکل بر خداوند.. و در موارد ضروری از مشاوران مدرسه بهره گیرند .

/ انتهای خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۷ ق.ظ

دیدگاه