- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

گفتگو/شرایط مورد نیاز کاندیدای شورای شهر / باحمیدشریفی عضو هئیت اجرایی شورای شهرکردکوی

کدخبر:۵۰۳۱۷
البرز گلستان گروه اجتماعی / حمیدشریفی عضو هئیت اجرایی شورای شهر کردکوی که سابقه چندین دوره ای عضویت در هئیت های اجرایی دارد  در پاسخ به خبرنگارما در باره این سوال که شرایط مورد نیاز یک کاندیدای شورای شهر چیست؟
گفت:علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات ،لازم است از خصوصیات ذیل برخوردار باشد.
نخست پاسدار آراء موکلین وبفکر خدمت باشد
دارای درک و تعامل سازنده با مجموعه اعضاءشورا باشد.
شناخت کافی از مجموعه نیازهای شهر وشهروند
، آشنایی با راههای تولید درآمد شهری و جذب سرمایه گذار .
توانایی ارتقاع سطح مبلمان شهری و رفع معضلات آن
،ایجاد ،بهبود ورونق شرایط کسب وکار با استفاده از پتانسیل موجود ، نگاه عام به شهر از زوایای مختلف(کشاورزی،بهداشت،فرهنگ ،صنعت،خدمات و…)
ایجاد فضای نمایشی ،ورزشی،گردشی برای نیمی از جمعیت شهری بانوان.
تسهیل در امر ساخت وسازهای عمرانی ومسکونی در شهر.

لازم به یاد آوریست که حسب قانون نظر مراجع ۴گانه مرجع واساس کار در بررسی روند صلاحیت کاندیدای محترم بوده لکن اعلام نظر نهایی پس از بررسی در صحن جلسه اجرایی وبا آراء اتخاذ خواهد شد.

/ انتهای خبر

0 [1]
0 [1]