- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

نامگذاری بلوار مدافعان سلامت درآق قلا وقدردانی تیم مدیریت بیمارستان آل جلیل ازشهردار

کدخبر۴۶۹۴۸
قدردانی تیم مدیریت بیمارستان حاج آقی آل جلیل از شهردار آق قلا به جهت نامگذاری ” بلوار مدافعان سلامت ”
البرز گلستان دکتر زارع ریاست بیمارستان آل جلیل به همراه حاج حکیم موحد رئیس شورای خیرین سلامت آق قلا ، حاج خلیل آل جلیل خیر به نام این شهرستان و تیم مدیریتی خود به دیدار آقای رحمت الله اونق شهردار آق قلا رفته و ضمن اهداء لوح سپاس و هدیه از اقدام شایسته ایشان به جهت نامگذاری یکی از بلوارهای این شهر به نام “مدافعان سلامت” تقدیر و تشکر نمودند.
💠دکتر زارع این اقدام شهرداری را حاکی از توجه و دقت نظر مسئولین مربوطه در خصوص زحمات و ایثارگریهای مدافعان سلامت دانستند.
💠در ادامه شهردار آق قلا نیز ضمن تشکر از حضور تیم مدیریت و خیرین بیمارستان، از مجاهدت و زحمات طاقت فرسای کادر درمان به جهت مقابله با ویروس کرونا قدردانی نمودند.

0 [1]
0 [1]