- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

جایگاه سوم کشوری نظارت بر بازار وکشف کالای قاچاق به معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گلستان رسید

کسب جایگاه سوم کشوری معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گلستان در امر نظارت و کشف کالای قاچاق
البرز گبلستان همزمان با ۷ آبان سالروز تشکیل سازمان بازرسی و نظارت کالا که به روز بازرس نامگذاری گردید با بررسی به عمل آمده از سوی ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز کشور معاونت نظارت و بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت گلستان موفق به کسب جایگاه سوم در زمینه نظارت بر بازار و جلوگیری از عرضه و نگهداری کالای قاچاق گردید.
جا دارد ضمن تبریک روز بازرس کسب این جایگاه را که حاصل بخشی از فعالیت های معاونت محترم بازرسی و نظارت سازمان صمت گلستان می باشد را به جناب آقای مهندس علی اصغر اصغری و همکاران محترمشان در شرق و غرب گلستان جناب صمد میاندره تبریک گفته و قدردان زحمات این عزیزان در این زمینه و در دوران سخت جنگ اقتصادی باشیم .

0 [1]
0 [1]