حضرت قلی دوجی مدیر آموزش و پرورش مراوه تپه :طرح مدرسه (بوم ) یک طرح خلاقانه و نقش آفرین در حل مسائل و تربیت دانش آموزان است

درحاشیه سی و چهارمین اجلاس مدیران آموزش و پرورش کشور حضرت قلی حاجیلی دوجی مدیر آموزش و پرورش مراوه تپه گفت: طرح (بوم ) مدرسه، خلاقانه و نقش آفرین در حل مسائل و تربیت دانش آموزان است که مبتنی بر اهداف سند تحول بنیادین می باشد.
البرز گلستان در حاشیه سی و چهارمین اجلاس مدیران و روئسای آموزش و پرورش کشور، حضرت قلی حاجیلی دوجی مدیر آموزش و پرورش مراوه تپه در پاسخ به سوال استودیو همکلاسی که: طرح بوم در منطقه شما چگونه اجرا شده است؟ اظهار داشت: برنامه ویژه مدرسه (بوم ) یک طرح خلاقانه و نقش آفرین در حل مسائل و تربیت دانش آموزان است که مبتنی بر اهداف سند تحول بنیادین می باشد . جامعه ی زنده به طور طبیعی از مدرسه ی محله ی خود نیازهایی راطلب می کند که در حل مسائل محیط زندگی و بهبود شاخص های تربیتی و مهارتی تحول آفرین باشد.
وی افزود: تبلور این طرح در اندیشه های مبتکرانه ی دانش آموزان و انتظارات والدین و عملیاتی نمودن این طرح در مدرسه می باشد و در همین راستا در شهرستان مراوه تپه در حوزه های مختلفی از قبیل آموزش مهارت های فردی ، بهداشت، رشته های مورد علاقه هنری دانش آموزان و بهبود شاخص های تربیتی و احترام به والدین در قالب این طرح برگزار شد.
وی همچنین در پاسخ به دومین سوال که آیا زمان آغاز و پایان سال تحصیلی برای منطقه شما مناسب است؟ گفت: با توجه به اقلیم گرم و خشک و تابستانهای طولانی شهرستان مرزی مراوه تپه،زمان شروع و پایان سال تحصیلی در منطقه ی ما مطلوب است.

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۴ ب.ظ

دیدگاه