دکترزارع رئیس بیمارستان آل جلیل آق قلا ازحضورمعاون فنی بهداشت استان درراستای اقدامات پیشگیرانه ومراقبت گونه ازمراجعین و نیز رونددرمان بیماران بستری گرونایی دربیمارستان خبرداد

البرز گلستان بازدید معاون فنی معاونت بهداشتی استان و همچنین نماینده گروه پیشگیری از بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان آل جلیل آق قلا.
دکتر صداقت ، معاون فنی معاونت بهداشتی به همراه دکتر باقری ،عضو گروه پیشگیری از بیماریها با حضور در بیمارستان آل جلیل طی نشستی با دکتر ایگدری رئیس شبکه بهداشت و درمان آق قلا، دکتر زارع ریاست بیمارستان و مدیر داخلی آن مرکز به بررسی وضعیت مراقبت از بیماران در ایام اپیدمی کرونا پرداختند.
از آنجاییکه وضعیت شهرستان آق قلا در موج اخیر شیوع کرونا در کشور، از سوی وزارت بهداشت به حالت قرمز اعلام شده است ، در این نشست به اقدامات پیشگیرانه و مراقبت گونه از سایر مراجعین و نیز روند درمان بیماران بستری پرداخته شد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۷ ب.ظ

دیدگاه