نحوه رانندگی نمونه‌ای بارز از اخلاق اجتماعی و فرهنگ اشخاص است.

?فرهنگ رانندگی

نحوه رانندگی نمونه‌ای بارز از اخلاق اجتماعی و فرهنگ اشخاص است.

البرز  گلستان? رعایت قانون و مقررات، احترام به حقوق دیگران، افزایش آستانه تحمل فردی در مقابل محرک‌های ترافیکی و میزان پاکیزگی و سلامت اتومبیل و ایجاد فضای آرام برای سرنشینان و رانندگان دیگر، همگی نمونه‌هایی از رفتار اجتماعی راننده است که هنگام رانندگی، ناخودآگاه از شخصیت واقعی او منعکس می‌شود.

? معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان

خبر حمید یزدانی

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۰ ب.ظ

دیدگاه