مهندس حسینی سرپرست بنیادمسکن گلستان خبر داد: تخصیص حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساخت ۳۰۰۰ واحد مسکونی محرومین در روستاهای استان

البرز گلستان  حضور مهندس حسینی سرپرست بنیاد_مسکن استان جهت بازدید از مسکن محرومین

شناسایی و بازدید تعدادی از واحدهای واجد شرایط طرح ویژه احداث ۳ هزار واحد مسکن محرومین در یکی از روستاهای شهرستان گرگان

برای ساخت ۳۰۰۰ واحد مسکونی محرومین در روستاهای استان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

همچنین قرار است این واحدها تا پایان سال تحویل داده شود.

قطعا خیرینی هستند که حاضر به مشارکت در اینگونه طرح های عام المنفعه بوده که باید زمینه مشارکت این عزیزان فراهم شود.

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۶ ب.ظ

دیدگاه