مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان خبر داد: جمع آوری روزانه بیش از ۷ تن زباله های عفونی از بیمارستان ها توسط پسماند استان

جمع آوری روزانه بیش از ۷ تن زباله های عفونی از بیمارستان ها
البرز گلستان?مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان گفت: روزانه بیش از ۶ تن زباله های عفونی از سطح بیمارستان ها ی استان جمع آوری می شود.

?سمیعی گفت:با توجه به شیوع ویروس کوید۱۹ در استان گلستان روزانه بیش از ۷ تن زباله های عفونی از بیمارستان ها جمع آوری ، حمل، و دفن بهداشتی می شود.
?سمیعی در ادامه افزود: زباله های جمع آوری شده پس از حمل توسط ماشین مکانیزه به محل ترانشه مخصوص پسماندهای پزشکی منتقل و با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی دفع پسماند بیمارستانی تعیین شده خاکدهی و آهک پاشی می شود
?وی در ادامه گفت: در حال حاضر پسماندهای بیش از ۳۰۰ مرکز درمانی در سطح استان جمع آوری می شود که با توجه به مصوبه شورای سلامت استان در آینده نزدیک مراز بیشتری را تحت پوشش خواهد داد
♻️♻️لازم به ذکر است: سازمان مدیریت پسماد از همان روزهای نخست شیوع بیماری کروناآمادگی خود را جهت ارائه خدمات بهتر اعلام نمود.

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۷ ق.ظ

دیدگاه