- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

تقوی مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر گلستان : امیدواریم باارائه تسهیلات قرض الحسنه بدون سود جهت بیمه خودرو بازنشستگان بتوانیم گامی در جهت خدمت به پیشکسوتان برداریم


البرز گلستان / در راستا طرح مهر دانا امروز در محل هتل ناهار خوران گرگان تفاهنامه ای با حضور جعفری مدیر صندوق بازنشستگی استان گلستان  و میری مدیریت بیمه دانا منطقه ۶ استانهای گ۱لستان و مازندران و سمنان و تقوی مدیریت  شعب بانک صندوق فرض الحسنه مهر و امامی نماینده اداره کل امور دارائی و اقتصادی  جهت ارائه تسهیلات وام بیمه خودرو بصورت اقساط امضاء گردید.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان گلستان در این نشست با  تاکید بر اینکه  مطمئن هستم آرزوی همه مردم ایران این است که بانک به سمت بانک داری بدون ربا و قرض الحسنه باشد، گفت: رسالت این بانک ترویج سنت قرض الحسنه در بین آحاد مردم است.

وی افزود: تفاوت این بانک باسایر بانکها این است مالکین دولتی دارد و دارای حاشیه امن بیشتری می باشد. واصل مشتری مداری و صیانت از مشتریان از اصول مهم آن می باشد

تقوی هدف اساسی نخستین بانک تخصصی قرض الحسنه کشور را توانمندسازی نیازمندان جامعه از طریق تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی برشمرد.

وی در ادامه گفت:امیدواریم در چند سال آینده بانکداری به سمت بانک  قرض الحسنه بیاید و چیزی بنام سپرده گذاری نباشد و همه چیزها به سمت تولید بیاید.

مدیریت  شعب بانک صندوق فرض الحسنه مهر گلستان در باره انعقاد این تفاهنامه ضمن ابراز رضایت  اظهار کرد: امید داریم با اجرای این تفاهنامه بتوانیم  بخشی از مشکلات مردم و بازنشستگان را در این مقطع زمانی حل کنیم .

تقوی مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر گلستان افزود: امیدواریم باارائه تسهیلات قرض الحسنه بدون سود جهت بیمه خودرو بازنشستگان بتوانیم گامی در جهت خدمت به پیشکسوتان برداریم

0 [1]
0 [1]