معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌ کل آموزش و پرورش گلستان در نشست کارگروه های بیمه های اموزش و پرورش :بیمه یکی از ابزارهای کارایی مدیریتی است که باعث تامین امنیت و گسترش رفاه اجتماعی شده است

به گزارش  البرز گلستان به نقل از معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی نشست کارگروه های بیمه های اموزش و پرورش با حضور اسفندی مدیر بیمه های خاص بیمه معلم کشور ، نظری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و کارشناسان تعاون و امور مالی شهرستان ها در محل باشگاه فرهنگیان برگزار گردید.

در این جلسه قدرت اله نظری اظهار داشت: صنعت بیمه یک شاخص مهم است.شاخص توسعه، شاخص امنیت،شاخص رفاه اجتماعی ،شاخصسرمایه گزاری و سپرده گزاری و اقتصاد و امنیت است.

نظری همچنین خاطر نشان کرد بیمه یکی از ابزارهای کارایی مدیریتی است که باعث تامین امنیت از یک سو و گسترش رفاه اجتماعی از سوی دیگر شده است.

وی در ادامه به بیان مزیت های  بیمه (رشد سرمایه گزاری-تولید-رونق اقتصادی و …) پرداخت و تصریح کرد: پیشرفت بیمه باعث حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ می شود.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گفت:کشور ما  هم از جهت ضریب نفوذ و هم از جهت سرانه حق بیمه جایگاه ۶۲ و   ۶۸ در جهان را دارد که تا پایان برنامه ششم توسعه ضریب بیمه باید از  ۳/۲ به ۷ برسد.

قدرت اله نظری در پایان یاداور شد .ضریب نفوذ بیمه از عوامل موثر توسعه یافتگی  و سرانه بیمه عامل تولید رفاه اجتماعی است.در دنیا ضریب نفوذ بیمه به طور میانگین ۸/۷ است .خاورمیانه ۷/۱ وع ایران ۳/۲ .البته در ایران بدون احتساب بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۴:۳۹ ب.ظ

دیدگاه