- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

نماینده بازنشستگان گلستان در مراسم ۲۵ ذی الحجه :سرمایه صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان هست و دولت نمی تواند از آن در جای دیگر استفاده کند

البرز گلستان سیزدهمین جشنواره تجلیل از بازنشستگان کشوری استان گلستان  امروز پنج شنبه صبح در کانون طاها با حضور جعفری مدیر صندوق بازنشستگی و مدیران اجرایی و بازنشستگان استان برگزار گردید

در این نشست محمود ربیعی به عنوان نماینده بازنشستگان استان گلستان گفت: جامعه به سمت کهنسالی پیش می رود و ما علاوه بر مشکل سالمندان مشکل جوانان نیز همزمان داریم

وی افزود:صندوق بازنشسگی سرمایه بازنشستگان هست و دولت حق ندارد از سرمایه بازنشستگان در جای دیگر استفاده کند

نماینده بازنشستگان در ادامه افزوذ؛دولت بایدبا توانمند سازی صندوق باید به ان برسندو و بحران بیکاری جز سه بحران کشوراست

وی تصریح کرد:ما باید امیدوار باشیم مشکلات حل شود و جامعه باهمدلی و اتفاق و همکاری مشکلات را حل کند  و حتما نقش خانواده بزرگ بازنشسته در هدایت جامعه و فرزندان و حمایت معنوی جامعه تاثیر گذار باشد.

 

0 [1]
0 [1]