مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان از برگزاری اختتامیه هشتمین دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی،افتتاحیه ۳کتابخانه روستایی ،طرح گل ریزان کتاب درهفته دولت خبر داد

به مناسبت هفته دولت برگزار میشود؛اختتامیه هشتمین دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از برگزاری اختتامیه هشتمین دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی،افتتاحیه ۳کتابخانه روستایی ،طرح استانی گل ریزان کتاب وده ها برنامه فرهنگی درسطح شهرستانها درهفته دولت خبر داد.
به گزارش البرز گلستان به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان،رضاقوانلو مدیر کل کتابخانه های عمومی گلستان از اجرای برنامه های مهم استانی کتابخانه هادرهفته دولت خبرداد.مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان دراین زمینه گفت:
اختتامیه هشتمین دوره جشنواره رضوی باحضور مسئولین استانی،کتابداران وخانواده های کتابداران،اصحاب رسانه وعلاقه مندان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی چهارشنبه صبح مورخ ۷شهریور دراستانه عید مبارک غدیر برگزار می شود.رضا قوانلو درادامه افزود امسال شاهد رشد چشمگیر علاقه مندان در مسابقات کتاب خوانی رضوی بودیم.قوانلو بااشاره به حضور ۳۱هزارنفردرمسابقات رضوی درسال۹۷ و شرکت ۱۷هزارنفردرسال گذشته رشد قابل توجهی رادر مسابقات کتاب خوانی عنوان کرد.قوانلو همچنین از تقدیر واهدای جوایز به برندگان این مسابقه درجشنواره خبرداد.مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان افتتاح سه کتابخانه روستایی در استان راازجمله برنامه های دیگری ذکرکرد که کتابخانه های عمومی استان درهفته دولت خواهد داشت.رضاقوانلو ازافتتاحیه دوکتابخانه روستایی سیجوال وپنج پیکر درشهرستان بندر ترکمن ویک کتابخانه روستایی کردآباد درشهرستان علی آباد عنوان کرد.وی راه اندازی کتابخانه های عمومی درروستارافرصتی برای خدمات رسانی فرهنگی بامحوریت کتاب خواند.

قوانلو طرح استانی گل ریزان کتاب رانیر یک طرح استانی مهم درهفته دولت خواند که شهروندانی که کتاب هایشان رالازم ندارند می توانند بااهدای کتابهای خود به کتابخانه های عمومی درسطح شهرستان خود این امکان رابرای دیگران جهت مطالعه کتابهای خود فراهم کنند.رضاقوانلو درادامه افزود:اهدای کتاب اهدای دانایی است لذا اهدای کتاب درحقیقت یک نذر فرهنگی محسوب می شود که افراد بااین کار نوعی ادای دین به فرهنگ وجامعه خود می کنند.مدیر کل کتابخانه های عمومی استان درپایان گفت درهفته دولت کتابخانه های عمومی درسراسر استان ده ها برنامه فرهنگی اجراخواهد کرد که برنامه های نامبرده تنهاسه طرح از طرح های استانی بود.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۹ ق.ظ

دیدگاه