- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

قربان نژاد دبیر جشنواره جشنواره ستاره های صحنه کشور از نحوه چگونگی رقابت حضوری در دومین جشنواره در کرمان خبرداد

البرز گلستان / صمد قربان نژاد دبیر جشنواره  جشنواره ستاره های صحنه کشور از نحوه چگونگی رقابت حضوری در دومین جشنواره در کرمان خبرداد

نحوه رقابت حضوری #دومین_جشنواره_ستاره_های_صحنه_کشور
?‍♂️نمایش کمدی انفرادی: (از بین کلیه شرکت کنندگان تعداد ۲۰ هنرمند،به بخش رقابت حضوری راه پیدا خواهند کرد). در این بخش هنرمند با همراهی حداکثر یک نفر به عنوان نوازنده کیبورد یا پخش کننده موسیقی و تصویر با موضوع ازاد،به اجرای برنامه میپردازد که اجرا میتواند در قالب استند اپ کمدی،تقلید صدا و افکت، لطیفه گویی،شومنی،سایه بازی،نقالی و یا تلفیقی از آنها باشد. حداقل مدت اجرا ۸ و حداکثر ۱۲ دقیقه بوده و هییت داوران با در نظر گرفتن مواردی چون نوآوری، خلاقیت،بار طنز و کمدی اجرا، قدرت همراه کردن مخاطب ، برقراری ارتباط موثر و سایر موارد امتیاز هنرمند را از ۱۰۰ امتیاز لحاظ خواهند نمود و بر اساس میانگین امتیاز هییت داوران نفرات برگزیده اول تاسوم مشخص خواهند شد.

?‍?‍?نمایش میان پرده کمدی : (از بین کلیه شرکت کنندگان تعداد ۱۰ گروه به بخش رقابت حضوری راه پیدا خواهند کرد).در این بخش،گروه نمایش با حضور حداقل دو و حداکثر چهار بازیگر و ساده ترین آکسسوار و طراحی صحنه، با موضوع ازاد،به اجرای برنامه میپردازد .حداقل مدت اجرا ۱۰و حداکثر ۱۵ دقیقه بوده و هییت داوران با در نظر گرفتن مواردی چون نوآوری، خلاقیت،بار طنز و کمدی اجرا، قدرت همراه کردن مخاطب ، برقراری ارتباط موثر، رعایت اصول کارگردانی و نویسندگی و سایر موارد امتیاز گروه را از ۱۰۰ امتیاز لحاظ خواهند نمود و بر اساس میانگین امتیاز هییت داوران، گروههای برگزیده اول تاسوم مشخص خواهند شد.

?نمایش میان پرده کودک : (از بین کلیه شرکت کنندگان تعداد ۱۰ گروه به بخش رقابت حضوری راه پیدا خواهند کرد).در این بخش،گروه نمایش با حضور حداقل دو و حداکثر چهار بازیگر و ساده ترین آکسسوار و طراحی صحنه، با موضوع ازاد،به اجرای برنامه میپردازد .حداقل مدت اجرا ۱۰و حداکثر ۱۵ دقیقه بوده و هییت داوران با در نظر گرفتن مواردی چون دارا بودن نکات آموزشی و سرگرمی برای کودکان، نوآوری، خلاقیت،بار هیجان و کمدی اجرا، قدرت همراه کردن مخاطب ، برقراری ارتباط موثر، رعایت اصول کارگردانی و نویسندگی و سایر موارد امتیاز گروه را از ۱۰۰ امتیاز لحاظ خواهند نمود و بر اساس میانگین امتیاز هییت داوران، گروههای برگزیده اول تاسوم مشخص خواهند شد.
?نمایشهای مهیج : (از بین کلیه شرکت کنندگان تعداد ۱۰ گروه به بخش رقابت حضوری راه پیدا خواهند کرد).در این بخش،گروه نمایش با حضور یک هنرمند وهمراهی حداکثر دو دستیار و ساده ترین طراحی صحنه، با موضوع ازاد، در یکی از شاخه های شعبده بازی و تردستی، اکروبات، ژانگولر و یا تلفیقی از انها به اجرای برنامه میپردازد .حداقل مدت اجرا ۱۰و حداکثر ۱۵ دقیقه بوده و هییت داوران با در نظر گرفتن مواردی چون طراحی و نوآوری اجرا، خلاقیت،بار هیجان اجرا، علمی بودن طراحی نمایشها،قدرت همراه کردن مخاطب، نو و به روز بودن نمایش، تسلط هنرمند به چند شاخه از نمایشهای مهیج،برقراری ارتباط موثر، رعایت اصول حرفه ای و سایر موارد امتیاز گروه را از ۱۰۰ امتیاز لحاظ خواهند نمود و بر اساس میانگین امتیاز هییت داوران، گروههای برگزیده اول تاسوم مشخص خواهند شد.

0 [1]
0 [1]