- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

امیر معمارباشی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر۳۰ در سومین روز از هفته دفاع مقدس:سربازان نقش تعیین کننده ای در هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن در نیروهای مسلح داشتند

البرز گلستان/امیر معمارباشی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر۳۰ در سومین روز از هفته دفاع مقدس باحضور در آسایشگاه کارکنان وظیفه به مناسبت روز سربازان گفت : کارکنان وظیفه ارتش ، نیروهای ولایت مدار ، و با ایمان هستند که در هشت سال دفاع مقدس ، رشادت آنان برای همه به خصوص دشمنان به اثبات رسیده است .
امیر سرتیپ دوم مهدی معمارباشی تصریح کرد ؛ سربازان ، آزموده ترین فرزندان ملت اند که در نیروهای مسلح و ارتش با برنامه ای که دارند بعنوان بازوان قوی و پشتیبانان واقعی در خدمت به کشور و پادر رکاب بودن ولایت مشغول خدمت مقدس هستند .
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر۳۰ ادامه داد باید همه ما افتخار کنیم در ارتش خدمت می کنیم که در راس آن فرماندهان ولایی و فرمانده اصلی آن مقام عظمای ولایت است که همیشه پشتیبان و چراغ هدایت است که این اقتدار و عظمت در نیروهای مسلح و ارتش بوجود آمده و ما به این فرماندهی الهی افتخار می کنیم. .
امیر سرتیپ مهدی معمارباشی افزود ؛ سربازان نقش تعیین کننده ای در هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن در نیروهای مسلح داشتند قشر تحصیل کرده ، با غیرت و علاقمند به کشور و نظام هستند و این باعث گردیده در هفته دفاع مقدس یک روز به نام سرباز نامگذاری گردد و از مقام شامخ سرباز تجلیل بعمل آید و پادگان ها و محیط نظامی برای سربازان دانشگاهی است که از آن درس ایثار ، مقاومت ، گذشت ، با هم بودن و با هم فکر کردن برای ملت و مردم فدا شدن را می آموزد و لباس نظامی دارای ارزشی است که همه ما باید احترام آن را حفظ و در راه دفاع از میهن از هیچ اقدامی فروگذار نباشیم .
در پایان از تعدادی کارکنان وظیفه تجلیل بعمل آمد

 

0 [1]
0 [1]