- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

رئیس کل دادگستری گلستان از قرار گرفتن پرونده خلیج گرگان در دستور کار فوق العاده شورای حفظ بیت المال استان خبرداد

خلیج گرگان در دستور کار شورای حفظ بیت المال استان
البرز گلستان/پرونده خلیج گرگان در دستور کار فوق العاده شورای حفظ بیت المال گلستان قرار گرفت .
رئیس کل دادگستری گلستان که ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال استان را نیز بر عهده دارد گفت : پایین رفتن سطح آب دریا و خشک شدن بخش های هایی از خلیج گرگان ، خطر ریزگردها بیش از پیش گلستان را تهدید می کند .
هادی هاشمیان افزود : اگر امروز برای نجات خلیج گرگان گامی برداشته نشود در آینده ای نه چندان دور ، در گلستان هم نفس کشیدن مانند استان های جنوب غربی کشور سخت خواهد شد و به همین دلیل پرونده این خلیج به صورت فوق العاده در دستور کار شورای حفظ بیت المال استان قرار گرفته است .
هاشمیان افزود : در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که به زودی برگزار می شود همه دستگاه های متولی مانند محیط زیست ، منابع طبیعی و استانداری حضور دارند تا در این باره چاره اندیشی و برای اقدام در زمینه احیای این خلیج ، بسیج استانی شکل گیرد .
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه سخنان خود گفت : با توجه به چالش جدی کمبود آب در گلستان ، قضات ما در محاکم آرای زیادی برای پلمپ چاه های غیرمجاز صادر کرده اند .
هاشمیان افزود : در کنار دستگاه قضایی باید دستگاه های متولی به ویژه جهاد کشاورزی راهکارهای عملی مانند معرفی محصولاتی که نیاز آبی کمتر دارند و یا استفاده از آب های نامتعارف در آبیاری مزارع را در اختیار کشاورزان قرار دهند.
وی افزود: محیط زیست و منابع طبیعی میراث گرانبهایی از گذشتگان است و ما وظیفه داریم این میراث را برای آیندگان حفظ کنیم .
پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان

0 [1]
0 [1]