تاکیدمهندس حمیدی مدیر کل امور شهری استانداری گلستان بر احداث خانه امید بازنشستگان کشوری درشرق استان ( گنبد)

البرز گلستان/ در راستای حمایت از برنامه های فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان کشوری استان گلستان دیدار جعفری مدیر کل صندوق بازنشستگی گلستان با مهندس حمیدی مدیر کل اموری شهری استانداری گلستان برگزار شد.

در این نشست ابتدا جعفری ضمن بیان برنامه ها واهداف صندوق بازنشستگی و ایجاد محیطی شاداب برای پویایی بازنشستگان اظهار کرد: بازنشستگان بعنوان الگو پیشکسوتان نظام اداری استان بر گردن همه حق دارند.

وی افزود: بازنشستگان بهترین دوران عمر خودرا درخدمت به مردم این کشور صرف کردند و الان نوبت مامدیران می باشد گه در جهت پاسداشت این نوع خدمات این عزیزان اسباب آرامش فکری و روحی و جسمی آنان را فراهم سازیم.

جعفری افزود : الان دیگر نیاز می باشد این محیط فراهم شود و اگر در هر شهرستان محلی برای تجمع این عزیزان باهمکاری مدیران استانی تهیه شود می شود درراستای تبادل تجربه و پر کردن اوقات فراغت آنان که یکی از مشغله ای فکری این بزرگان می باشدگام موثری برداشت.

وی همچنین پیشنهاد کرد که از طریق این اداره کل محلهای در شهرها با همکاری شهرداریها تهیه و در اختیارتشکل بازنشستگی هر شهرستان قرارداده شود.

در ادامه مهندس حمیدی مدیر کل امور شهری استانداری گلستان با بیان اینکه بازنشستگان تجربیات تلخ و شیرینی به همراه دارند گفت : بعضی ها فکر می کنند که کسانی بازنشسته می شوند با ید فراموش و یا خدا نکرده از اذهان حذف شوند.

وی افزود: اسیب های اجتماعی در جامعه در حال افزایش می باشد  که یک حوزه آن به بازنشستگان  و بحث استرس آنان برمی گردد.

مهندس حمیدی با بیان اینکه اگر بازنشسته روح و روانش راحت باشد یقینا خانواده اش نیز راحت می باشند گفت : متاسفانه در باره استفاده از ظرفیت بازنشسته ها کمتر کار شده است. و باید  در استفاده ار تجارب و کاهش استرس  و کمک به مسائل رفاهی بازنشسته کارهای بیشتری انجام شود.

مدیر کل امور شهری استانداری گلستان سپس بیان کرد: اگر محلی در پارکها برای بازنشستگان احداث شود این  کارعلاوه بر اینکه هزینه اضافی نیست بلکه بسیار خوب است .

وی در خاتمه تصریح کرد : در گنبد که بیش از ۵هزار بازنشسته در آن منطقه مسقر می باشند احداث خانه امید برای بازنشستگان شرق استان حتمادر دستور کار قرار می گیرد.

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱:۰۹ ب.ظ

دیدگاه