- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

مبارک قدم مدیر کل راه و شهرسازی گلستان:اولویت های سال جاری تکمیل پروژههای اقتصاد مقاومتی ،پی گیری مصوبات ستادبازافرینی شهری ، بهبودشاخص راه های اسفالته روستایی

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان از تخصیص ۱۲ درصدی اعتبارات سال گذشته این اداره کل خبر داد.

البرز گلستان/به گزارش اداره روابط عمومی راه و شهرسازی استان گلستان ” ابراهیم مبارک قدم ” در جمع کارکنان اداره کل اظهار کرد : مجموع اعتبارات سال ۱۳۹۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان درکلیه بخشها  ۱۹۳ میلیارد تومان بوده است که ازاین میزان مبلغ ۱۹ میلیارد  ششصد میلیون تومان نقدی و سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان بصورت اسناد خزانه ودر مجموع ۲۳ میلیارد و چهارصد میلیون تومان معادل ۱۲ درصد از کل اعتبارتحقق یافته است .

وی تصریح کرد  علیرغم محدودیتهای مالی وبا اعتبارت تخصیص یافته ۲۵۰ پروژه در بخشهای مسکن مهر ،ساخت و روکش راههای اصلی و روستایی ، ابنیه و فنی ،ساختمانهای دولتی ،خدمات روبنایی در سایت های مسکن ،پروژههای عمران بهسازی و راهداری نیز عملیاتی شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان همچنین اشاره ای به  پروژههای اقتصاد مقاومتی اداره کل نمود وبیان کرد : این پروژهها شامل بهسازی محور اق قلا –گنبد به طول۲۰کیلومتر،ازادشهر – شاهرود به طول۵ کیلومتر،رامیان -شاهرود به طول ۱۰ کیلومتر، بهسازی و چهارخطه کردن محور کردکوی –بندر ترکمن به طول ۸کیلومتر ،بهسازی گرگان –اق قلا –اینچه برون به طول ۲۰ کیلومتر ،تکمیل بزرگراه حد فاصل گالیکش –تنگراه ۱۰ کیلومتر می باشد و افزود این پروژهها با پیشرفت فیزیکی  با میانگین ۵۴ درصد در حال اجراست .

مبارک قدم ادامه داد :  استفاده از منابع مالی جدید ،تکمیل پروژههای اقتصاد مقاومتی ،پی گیری مصوبات ستاد بازافرینی شهری ، بهبود شاخص راه های اسفالته روستایی ،تکمیل ساختمان ها وتاسیسات عمومی نیمه تمام از اولویت های سال جاری این اداره کل می باشد.

وی ابراز داشت در سالجاری باقی مانده واحدهای مسکن مهر به متقاضیان واگذار میشود و کلیه تعهدات دولت در این بخش اجرایی خواهدشد.

0 [1]
0 [1]