نیک نیامدیرکل تامین اجتماعی گلستان:یکی ازمولفه های دستیابی به اهداف اقتصادی مقاومتی ورسیدن به رفاه اجتماعی، توسعه نظام تامین اجتماعی درکشوراست

البرز گلستان/مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان با بیان مطلب فوق گفت: شکوفائی بیشتراقتصادی درکلیه زمینه ها ازجمله تولید، اشتغال، فرهنگ ، رفاه وسلامتی عمومی، تاثیرمی گذارد وبی شک یکی ازمولفه های دستیابی به اهداف اقتصادی مقاومتی ورسیدن به رفاه اجتماعی، بسط وتوسعه نظام تامین اجتماعی درکشوراست.

علی اصغر نیک نیا افزود: باتوجه به اهمیت مقوله اقتصاد، تولید و اشتغال و رشد همه جانبه آن درکشور و لزوم برنامه ریزی هدفمند برای تحقق عدالت اجتماعی، رهبرمعظم انقلاب اسلامی امسال را بنام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین کردند تا اقتصاد کشور در سایه فرهنگ، معنویات ، برنامه ریزی هدفمند وتلاش مضاعف هرچه بیشتر شکوفا تر شود.

وی عنوان کرد: تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه گرکشورخودرا مکلف می داند جهت تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی پیرو منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای همراه وهمگام بادولت تدبیر و امید برای عملیاتی کردن مولفه جهاد اقتصادی درسه حوزه بیمه ای ، درمانی واقتصادی برنامه ریزی وخط مشی هدفمندی را تعریف ، تدوین واجراء نماید.

وی ادامه داد: اقتصادی مقاومتی درسازمان تامین اجتماعی باید فراترازبرنامه های مدون سال ٩۵ باشد وبایستی جهت دستیابی به اهداف آن بعنوان یک اصل مهم ، بارویکرد خلق منابع وجذب بیمه پرداز وتوسعه خدمات نقش پررنگ خودرا به خوبی ایفاء نماید.

نیک نیا تاکید کرد: رویکرد سال ٩۶ دراستان گلستان ، کارائی هرچه بیشتردرکنار اجرای برنامه عملیاتی برای توسعه تامین اجتماعی وتلاش همه جانبه برای دستیابی به اهداف نامگذاری امسال با عزم ملی و مدیریت جهادی است.

وی خاطرنشان کرد: تحول اقتصادی درکارکرد نظام تامین اجتماعی اثرات مثبتی برکلیه افراد جامعه بویژه اقشارکم درآمد دارد چراکه اصول ومبانی بیمه گری این سازمان بنحوی تنظیم شده است که بین اهداف اصلی آن بااهداف کلان نظام اقتصادی کشورهمسوئی کاملی دارد و اطمینان خاطر، امنیت شغلی ، امنیت روانی ، سلامت جسمانی وارتقای بهره وری نیروی انسانی را باعث می شود.

نیک نیا اعلام کرد: ازجمله مولفه ها وشاخص هائی که می بایست هرچه بیشتردرسال جاری باتوجه به شرایط کنونی بایستی مدنظر قرارگیرد افزایش جمعیت بیمه شدگان ، وصول مطالبات معوق ، شناسائی کارگاههای جدید ، بازاریابی واطلاع رسانی گسترده ، استاندارد سازی کلیه فعالیتها وافزایش دقت وسرعت انجام خدمات است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان درخاتمه گفت : تامین اجتماعی باتوزیع درآمدها ، رفع فقر، ارتقاء سلامت ، افزایش بهره وری وتامین عدالت اجتماعی نقش مهمی درتامین امنیت اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی دارد وبرتمامی کارکنان لازم است باتلاش مضاعف ورفتاری سازمانی با عملکردی جهادی در راستای تکالیف شرعی وقانونی همراه با هدایتگری روشنگرانه رهبرمعظم انقلاب و درکنار دولت تدبیر و امید در مسیراهداف مذکورگام بردارند و در جهت تقویت بنیان اقتصادی خانواده بزرگ تامین اجتماعی حرکت کنند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۰۶ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۳:۵۵ ب.ظ

دیدگاه