مدیر کل تعاون وکارورفاه اموراجتماعی گلستان دراولین سیمنار سالمندی واستراتژی های ورزشی مبارزه با پیری: اگر بازنشستگان دچارافسردگی شوندنمی توانندتجارب خودرا انتقال بدهند

البرز گلستان/اولین سیمنار سالمندی و استراتژی های ورزشی مبارزه با پیری برای بازنشستگان استان گلستان با حضور میر باقری مدیر کل امورسیاسی و چراغعلی مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان و مازندرانی مدیر کل تعاون و اه اموراجتماعی استان پهلوری مدیربانک توسعه و کارآفرین استان و جعفری مدیر صندوق بازنشستگی استان و مجید گرک یراق دبیر آموزش فدراسیون بدنسازی کشور وروسای کانون ها و با حضور بیش از ۱۳۰ نفر از بازنشستگان کشوری استان در سالن اجتماعات خانه امید استان برگزار گردید.

در این نشست سعید مازندرانی مدیر کل تعاون و کار و رفاه امور اجتماعی استان اظهار کرد: کشور ما در دهه ۶۰و۷۰رشد جمعیت بالای داشته است واکنون دوران سالمندی در کشورشیب گرفته است.

وی افزود: این موضوع هم ظرفیت هست و هم تهدید  و از مشکلات دوران سالمندی کم تحرکی می باشد که بهترین راه مبارزه با آن ورزش می باشد.

مازندرانی سپس گفت : یکی از راه حل های دیگر این دوران ایجاد شادابی و نشاط  برای سالمندان داشته باشیم.

وی ضمن بیان اینکه اکثر بازنشستگان تجربیات ناب و مفیدی در دوران خدمت دارند و در کشورهای پیشرفته افراد بازنشسته  به عنوان مشاورو متخصص به کار گرفته می شود اظهار کرد: وزارت تعاون و کار برای جلو گیری از کم تحرکی و آسیب های این دوران سعی در برگزاری سیمنارها و آشنایی نسل جوان در استفاده از ظرفیت های نسل سالمند در حال و اجرای برنامه های می باشد.

مازندرانی گفت : اگر بازنشستگان دچار افسردگی شوند نمی توانند تجارب خود را انتقال بدهند.

وی در خاتمه گفت : امیدواریم با برگزاری این سیمنارها شاهد تغییرات محسوسس در شما باشیم

photo_2017-02-14_16-14-51

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۴ ب.ظ

دیدگاه