- البرز گلستان - https://alborzegolestan.ir -

ربیعی معاون استاندارگلستان:بومی سازی و بهره گیری از مزیت های اقتصادی منطقه ای در روستاها می تواند موجب رونق اقتصادی روستاها شود

البرز گلستان/به گزارش دفتر امور روستایی و شوراها استانداری، در این نشست که ربیعی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، نصیبی مدیر کل امور روستایی و شوراها، پولادوند رییس صندوق بیمه روستاییان و عشایر، میقانی مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای، یازرلومدیرعامل سازمان پسماند حضور داشتند، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اظهار کرد: آنچه باعث تثبیت جمعیت روستایی، کاهش حاشیه نشینی و کاهش معضلات می شود ایجاد شرایط پایدار اقتصادی در روستاها و انگیزه ماندن در روستا برای روستاییان است.

محمود ربیعی اقتصاد را مهمترین عامل تحرک در روستاها دانست و افزود: اقتصاد مورد نظر مقام معظم رهبری و دولت اقتصادی پویا، با دوام و مقاوم در برابر تهدیدات است که بتواند تجاری سازی، رقابت پذیری و سودآوری را بهمراه داشته باشد.

وی اقتصاد را مسئله ای زیربنایی قلمداد کرد و یادآور شد: دولت تلاش دارد با بسته های حمایتی، تزریق پول به بنگاه های صنعتی، حمایت از کارآفرینان با طرح های نوین، تفاهم نامه های اقتصادی، از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حمایت کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار افزود: بومی سازی و بهره گیری از مزیت های اقتصادی منطقه ای در روستاها می تواند موجب رونق اقتصادی روستاها شود.

محمود ربیعی با اشاره به نقش سخت افزاری دولت تدبیر و امید، گفت: از زمان استقرار دولت یازدهم تلاش شده شرایط روحی و روانی اقتصاد جامعه، آرام شود و مردم با آرامش بتوانند در فکر گسترش فعالیت های اقتصادی خود باشند.

وی با تاکید بر نقش بخشداران در توسعه تفکر اقتصادی روستاها، خاطر نشان کرد: باید توجه داشت اقتصاد مقاومتی مسئله ای دولتی نیست بلکه کاملاً ریشه های مردمی دارد و روستاییان با ایجاد تعاونی ها می توانند ضمن بهره گیری از توان جمعی، پویایی اقتصادی در روستا را ایجاد کنند.

وی بخشداران را به عنوان پیشانی اقدامات وزارت کشور دانست و یادآور شد: دولت به دنبال تکمیل زیرساخت هاست و بخشداران با همکاری فرمانداران و دهیاران باید بخش خصوصی را جهت سرمایه گذاری در روستاها به میدان آورند.

0 [1]
0 [1]