شریفی مدیرشعب بانک تعاون گلستان درنشست شورای هماهنگی تعاون، کارورفاه اجتماعی بامجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان ازکسب رتبه برترکشوری خبرداد

البرز گلستان/ جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گلستان  و حضور سعید مازندرانی و حضور ۴تن ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گلستان قره خانی نماینده مردم علی آباد – تربتی نژاد نماینده مردم گرگان – هزار جریبی نماینده مردم گرگان و دکتر نورقلی پور نماینده مردم غرب گلستان و مدیران دستگاه های اجرایی تابعه برگزاگردید محمدرضا شریفی مدیر شعب بانک تعاون گلستان اظهار کرد:بانک توسعه و تعاون با ۱۳ شعبه و یک باجه با تعدا ۱۳۲نفر نیرودر سطح استان در حال فعالیت می باشد.

وی افزود:بانکهای تخصصی عاملیت توزیع منابع دولتی را دارند.
مدیر شعب بانک تعاون گلستان سپس تصریح کرد:بانک تعاون میبایست۷۰ درصد از منابع خود را به بخش تعاون و ۳۰درصد دیگر را می تواند به سایر بخشها خدمات ارائه بدهد.

وی از رشد ۱۱۰درصدی افزایش منابع در سال گذشته نام بردو اظهار کرد: حدود ۶۴۰میلیارد ریال تسهیلات در قالب۳۰۰۰پرونده که ۸۱ درصد به بخش تعاون و ۱۹ درصد به سایر بخش ها پرداخت کرد

محمدرضا شریفی مدیر شعب بانک تعاون گلستان اظهار کرد: بانک توسعه تعاون استان باهمت وتلاش همه پرسنل زحمت کش درسال گذشته توانست رتبه آخر رابارتبه برتر درکشورعوض کند

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۵:۲۲ ب.ظ

دیدگاه