پیش قدم رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گلستان خبرداد: اهداءتندیس لیاقت درسطح ملی واستان به وزارتخانه هاودستگاههای اجرایی موفق درخصوص اقتصادمقاومتی

البرز گلستان/ هفدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در محل مرکز جذب سرمایه گذاری برگزار گردیددر این جلسه مهندس پیش قدم رئیس سازمان برنامه وبودجه گزارشی از اقدامات انجام شده در کمیته های ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی پرداختند وی همچنین اضافه نمودند تندیس لیاقت در سطح ملی واستان به وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی که موفقیتهایی خوبی در خصوص اقتصاد مقاومتی داشته اند اهداء خواهد شد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: گلستان جزء ۸ استانی است که گزارش اقتصاد مقاومتی خود را در بازه زمانی تعیین شده، ارائه کرده است.

حسین پیشقدم با اشاره به تهیه کتابچه اقتصاد مقاومتی استان، تصریح کرد: در این کتابچه قالب مصوبات و برش استانی اقتصاد مقاومتی استان آمده است.

وی افزود: دستگاه های اجرایی باید حضور در کمیته ها و مصوبات را با جدیت دنبال کنند و همچنین مصوباتی را که در جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزیر معین استان در اقتصاد مقاومتی به آنها محول شده با دقت پیگیری نمایند.

در این جلسه استاندار با تاکید بر اینکه روسای کمیته ها و دستگاههای اجرایی در جلسات بعد گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نمایند.وهمه کمیته ها وظایف خودشان را مطالعه کنند وانها راپیگیری واجرایی نمایند .و ی همچنین افزود باید شاخص های رامشخص و بر اساس ان ارزیابی کمیته ها انجام شود ./ روابط عمومی

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲:۳۸ ب.ظ

دیدگاه